Izglītības un kultūras fonds (IKF)

Kas ir Izglītības un Kultūras Fonds?

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) Izglītības un Kultūras fonds (IKF), ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas reģistrēta Ontario kopš 1982. gada. Fondam ir tiesības izsniegt ziedojumu kvītes nodokļu atmaksai.  Fonda līdzekļus veido galvenokārt ziedojumi un testementārie novēlējumi. Uzkrātie līdzekļi tiek izlietoti, lai atbalstītu latvisko izglītību, kultūras pasākumus un LNAK darbību Kanadā. 

Izglītības un Kultūras fonda valde pārrauga fonda darbību, un tiek ievēlēta fonda gadskārtējā pilnsapulcē.

Ja vēlaties kļūt par fonda biedru, un esat vismaz 18 gadu vecs, lūdzu izpildiet veidlapu, kas ir atrodama pa labi, un iesniedziet to valdei sūtot uz lnak@lnak.org.  Valde tad izskata un apstiprina iestāšanās pieprasījumu.

IKF ir atbalstījis projektus un pieteikumus beidzamos pāris gados $668,865 apmērā. Daži piemēri ir:

 • Dziesmu un deju svētki Kanadā,
 • filmu izrādes,
 • CD Canadian Amber,
 • latviešu skolas Kanadā,
 • latviešu skolotāju semināri
 • stipendijas latviešu studentiem
 • grāmatas:
  Latvian Pioneers, Socialists and Refugees in Manitoba;
  The Latvians of Matheson Ontario;
  Latvian-Canadian Artists and Artisans;
  Latvian-Canadian Art, Music, Letters,
  Pēdejā rudens lapa,
 • 2×2 un 3×3 nometnes

Ziedojumus varat sūtīt uz LNAK IKF
4 Credit Union Dr., Toronto, ON
M4A 2N8, Canada

vai

klikštinot uz Ziedojiet Izglītības un Kultūras Fondam

Kā LNAK biedrs vēlos atbalstīt LNAK Izglītības un Kultūras Fonda mērķus un darbu, lūdzu mani uzņemt par biedru šai fondā. Izpildiet šo anketu.

Kā pieteikt projektu

Ja jums ir kāds projekts, kas pastiprina latviešu izglītību un kultūru, lūdzu izpildiet formu šinī lapā, vai lejupielādējiet Līdzekļu pieprasījuma veidlapu. Ja vēlaties saņemt projektu pieprasījuma veidlapu MS Word formātā, lūdzu, rakstiet uz LNAK biroju lnak@lnak.org

Izglītības un kultūras fonda valde

LNAK Izglītības un kultūras fonda valdē piedalās:

 • Priekšsēde: Elita Pētersone
 • Priekšsēde emeritus: Inta Purva 
 • Priekšsēdes vietnieks: Artūrs Jansons
 • KasierisSekretārs: Vilis Miklašēvics
 • Locekļi: Kaspars Reinis, Iveta Bertovska, Anete Ivsiņa, Karina Mieriņš

Mīļie tautieši!

 Turpinot 1935. gada bijušā Latvijas Republikas prezidenta Kārļa Ulmaņa iesākto “Draudzīgo aicinājumu”, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā Izglītības un Kultūras Fonds (LNAK IKF) aicina Jūs turpināt šo tradīciju.  Lūdzam atbalstīt IK Fondu ar ziedojumu, lai IK Fonds varētu turpināt atbalstīt latviešu kultūras un izglītības pasākumus Kanadā.  Pateicoties Jūsu ziedojumiem, IK Fonds ir to darījis jau kopš 1982. gada.

 Fonds piešķir stipendijas latviešu izcelsmes studentiem universitātēs un vasaras vidusskolas skolniekiem, atbalsta latviešu skolas Kanadā, skolotāju seminārus, 2×2 nometni, 3×3, “Sveika, Latvija” programmu, LNAK darbību, grāmatu izdošanu, un dažādus citus kulturālus projektus un pasākumus.  Neskatoties uz pandēmiju, mūsu latviešu skolas ir turpinājušas strādāt, latviešu jaunieši turpina studēt, kulturālas lietas turpinājās (kā opera “Baņuta” jaunā formātā), utt.  Mums drīz izbeigsies Jāņa un Ainas Vītolu testamentārais novēlējums no kura piešķīrām stipendijas studējošiem latviešu jauniešiem. Mums ir vajadzīgs Jūsu ziedojums, lai varētu turpināt atbalstīt latviešu kultūru un izglītību Kanadā.

 Paldies visiem, kuru devums LNAK Izglītības un Kultūras Fondam palīdzēja šo darbu veikt, un gaidam un ceram uz Jūsu turpmāko atbalstu. Ziedotāju labie darbi un domas turpinās arī pēc aiziešanas mūžībā ja aizgājēja testamentāro novēlējumu paredz LNAK Izglītības un Kultūras Fondam.  

Ar cieņu,

Elizabete (Elita) Pētersone                                        

Priekšsēde