Strādājiet no Latvijas!

Jau tagad ir zināmi vairāki Kanādas latvieši, kam ir Kanādas un Latvijas dubultpilsonība, un kuri dzīvojot Latvijā, strādā attālināti kādai Kanādas firmai.

Bet ja Jums nav Latvijas pilsonība, un gribat izmēģināt dzīvot un strādāt no Latvijas, varat izmantot to saucāmo “nomada” jeb ilgtermiņa vīzu attālinātā darba veikšanai.

Ilgtermiņa vīzu uz vienu gadu var pieprasīt trešo valstu pilsoņi, kuri ir nodarbināti pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī , tai skaitā Kanādā, reģistrēta darba devēja vai ir kādā no šīm valstīm reģistrētas pašnodarbinātas personas, un kas savus amata pienākumus var veikt attālināti, uzturoties Latvijas Republikā.

Pilnīga informācija ir atrodama Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā.