Pilsonība un dubultpilsonība

TRIMDAS LATVIEŠI – iespēja iegūt Latvijas pilsonību

LATVIJAS PILSOŅI – iespēja saglabāt Latvijas pilsonību

Plašāka informācija:

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/