LNAK Izglītības un kultūras fonda 2023.g. pārskats

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds ir reģistrēts pie Ontario valdības kā bezpeļņas organizācija, ar  tiesībām izsniegt kvītis par ziedojumiem, kuŗas tiek atzītas ienākumu nodokļa samazināšanai.  Fonda līdzekļi galvenokārt nāk no ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem. Turpinot Draudzīgā aicinājuma tradīciju, Fonds ik gadus veic līdzekļu vākšanas akciju un izsūta sabiedrībai aicinājuma vēstules ar lūgumu ziedot Fonda darbībai.  Ziedojumi tiek izlietoti latviskas izglītības, kultūras pasākumu un LNAK darbības atbalstīšanai. Bez latviešu sabiedrības atbalsta IKF nevarētu turpināt atbalstīt latviešu skolas, skolniekus, universitāšu studentus un nozīmīgus kultūras pasākumus.

Valde:

 • Priekšsēde                     Elizabete (Elita) Pētersone
 • Priekšsēde emerita      Inta Purva
 • Vicepriekšsēdis            Arturs Jansons
 • Sekretārs/kasieris        Vilis Miklašēvics
 • Locekļi                            Iveta Bertovska, Anete Ivsiņa, Karina Mieriņa, Kaspars Reinis

Kā katru gadu, arī 2023. gadā IKF atbalstīja Kanādas latviešu skolas (piecas pamatskolas un vienu ğimnāziju) ar $25.00 par katru skolēnu, kā arī pārsūtot Draudzīgā aicinājuma ziedojumus.

Diemžēl, 2023. gads ir beidzamais gads kad varējām izsniegt Jāņa un Ainas Vītolu stipendijas universitātes studentiem, jo līdzekļi no viņu testimentāŗā veltījuma ir izsīkuši.  Jācer, ka varēsim iemantot daļu no Līvijas Jansones un Leonarda Skreituļa piemiņas fonda domāts stipendijām, kas pašlaik ir LNAK rokās.

Studenti kuri saņēma J. un A. Vītola stipendijas 2023. gadā bija :

Emīls Beloglāzovs
Elizabete Eglīte
Amanda Gaide
Simona Gaide
Tyler Lakats
Toms Maksiņš
Sarma Martinsone
Emīls Matīss
Aleksandra Thomas
Evans Thomas.

Vasaras stipendijas:

2×2 nometnei Lavijā – Emīls Matīsu un Pauls Skuja.
Vasaras prakses darbam Latvias dabas fondā – Laura Legzdiņa.

Kultūras laukā IKF piešķīra pabalstu:

 • Toronto korim
 • “Daugaviņas” dokumentālai filmai
 • Filmas “Mātes piens” izrādei Eiropas Savienības filmu festivālā Toronto
 • 2×2 nometnei “Kodols”
 • Trešai LATCAN grāmatai par latviešu organizācijam, sportu un profesionāliem darbiniekiem.
 • Latviešu mantojuma takas (“Latvian Heritage Trail”) izveidošanai Manitobā
 • Latvija Amerikā ar reklāmām

 Zinām, ka daudzi atbalsta pasākumus Latvijā, bet mēs nedrīkstam aizmirst mūsu pašu vajadzības šeit pat Kanādā. Tādēļ ir svarīgi ziedojumi, ko IKF saņem, lai spētu turpināt sniegt atbalstu latviešu skolām un jauniešiem un kulturāliem pasākumiem, lai latvieši un latviešu organizācijas nepazustu tik drīzā nākotnē.

Elita Pētersone

LNAK Izglītības un Kultūras fonda valdes priekšsēde