Kanādas latviešu organizācijas

Daugavas Vanagu Sv. Katrīnas nodaļa

Latvian Relief Society St. Catharines chapter

Daugaviņa

Tautas deju pulciņš visām paaudzēm: bērniem, jauniešiem un Meistariem (videjai paaudzei).
Folk dance groups for all ages: kids, youth and Masters.

Delnas Atbalsta Grupa

Delnas atbalsta grupas galvenais mērķis ir atbalstīt Delnas darbu no Kanādas.

HALO komiteja

Hamilton Latvian committee
Hamiltonas apvienotās latviešu organizācijas
The HALO committee represents Hamilton's Latvian community.

Hamiltonas Daugavas Vanagi

Latvian Relief Society

Hamiltonas koris

Hamilton Latvian choir

Hamiltonas Latviešu Biedrība

Latvian Society of Hamilton

Izglītības un Kultūras Fonds

Education and Cultural Foundation
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) Izglītības un Kultūras fonds (IKF), ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas atbalsta latvisko izglītību, kultūras pasākumus un LNAK darbību Kanadā.
The Latvian National Federation in Canada (LNAK) Educational and Cultural Foundation (ECF) is a non-for-profit charitable organization that supports Latvian educational and cultural activities here in Canada.

Kristus draudze Hamiltonā

Christ Church in Hamilton

LNAK logo

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā

Latvian National Federation in Canada
LNAK ir Kanādas latviešu jumta organizācija.
LNAK is the central organization in Canada which connects and represents the Latvian Canadian community.

Latviešu skola Hamiltonā

Latvian school in Hamilton