Aicinājums uz Izglītības un Kultūras fonda (IKF) gada pilnsapulci sestdien, 1. aprīlī

AICINĀJUMS

LNAK Izglītības un Kultūras fonda (IKF) gada pilnsapulce notiks sestdien, 2023. gada 1. aprīlī, pulksten 9:30 no rīta pirms LNAK sesijas, Kanadas Latviešu Centrā Toronto, 4 Credit Union Drive, Toronto, On M4A 2N8

 Proponēta darba kārtība:

  1. Pilnsapulces atklāšana.

  2. Darba kārtības pieņemšana.

  3. Iepriekšējās pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.

  4. Amatpersonu ziņojumi.

              a. Priekšsēdes.

              b. Kasiera.

  1. Balsu skaitītāju ievēlēšana.

  2. Izglītības un Kultūras fonda valdes vēlēšana.

  3. Revīzijas komisijas vēlēšana.

  4. Dažādi jautājumi.

  5. Pilnsapulces slēgšana.

Pašreizējā fonda valde:

Elita Pētersone, priekšsēde

Arturs Jansons, vicepriekšsēdis

Inta Purva, priekšsēde emerita

Vilis Miklašēvic, sekretārs/kasiers

Iveta Bertovska, Anete Ivsiņa, Juris Ķeniņš, un Kaspars Reinis

Visa valde ir pārvēlējama gada pilnsapulcē. Visi pilntiesīgi LNAK Izglītības un Kultūras fonda biedri ir laipni aicināti piedalīties pilnsapulcē, kandidēt valdei un vēlēt. Jūs esat pilntiesīgi biedri, ja esat samaksājuši LNAK biedra gada maksu un esat valdes apstiprināti.

Ja zināt kādu kurš vēlētos kļūt pa LNAK IKF biedru, tad aicināt viņai/am izpildīt klāt pielikto veidlapu un iesniegt to valdei apstiprināšanai.

Ceru, Jūs redzēt 1. aprīlī uz gada pilnsapulci.

Elita Pētersone

Valdes priekšsēde

LNAK IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS FONDS

Biedra pieteikšanās veidlapa

Kā LNAK biedrs vēlos atbalstīt LNAK Izglītības un Kultūras Fonda mērķus un darbu, lūdzu mani uzņemt par biedru šai fondā.

Vārds, uzvārds (lūdzu drukāt):

____________________________________________________________

Adrese: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Telefona #: ________________________________________________________________

e-pasta adrese: _____________________________________________________________

Paraksts: ___________________________________________________

Datums: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

Valdes lēmums:

Datums: ______________________________________________________