Remigrācija

PAPS – “Palīdzam atgriezties pašu sētā”

www.paps.lv

Latvijā darbojas piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkls (Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā), ko izveidojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) remigrācijas projekta “Reģionālais remigrācijas koordinators” ietvaros.

Ikvienam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā. Ņemot vērā individuālas vajadzības un apstākļus, koordinatori palīdz rast atbildes uz plaša spektra jautājumiem, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar pašvaldības un valsts iestādēm, tādējādi sagatavojot personalizētu informācijas piedāvājumu par atgriešanos konkrētā Latvijas reģionā.


Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā” ir pirmā un vadošā remigrantu organizācija Latvijā.

Dibinātāji izveidoja biedrību 2017. gadā kā platformu, kurā tiekas cilvēki ar dažādu pasaules pieredzi un strādā pie kopīgiem projektiem, kas uzrunā un saista. Visi biedrības biedri ir cilvēki, kas noteiktu savas dzīves daļu ir dzīvojuši ārpus Latvijas. Šobrīd ir izveidota augošs remigrantu tīkls, ar nodomu veicināt sadarbības kultūru un domu apmaiņu. Tāpat mērķis ir stiprināt saites ar cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, bet domā par atgriešanos mājās.

 Ik mēnesi notiek iedvesmojoši stāstu vakari kādā no Rīgas krodziņiem, kur vairāki runātāji dalās gan ar pasaulē pieredzēto, gan atziņām par atgriešanos dzimtenē.

www.arpasaulespieredzi.lv

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) darba mobilitātes konsultanti arī šogad, sākot ar janvāri, Zoom platformā rīkos tiešsaistes seminārus “Gribu atgriezties Latvijā! Ar ko sākt?”. Tā ir iespēja Latvijas valsts piederīgajiem, kuri dzīvo ārvalstīs,...
2024-01-16