IKF 2022.g. darbības pārskats

Valde: priekšsēde Elizabete (Elita) Pētersone

priekšsēde emerita Inta Purva

vicepriekšsēdis Arturs Jansons

sekretārs/kasieris Vilis Miklašēvics

locekļi Iveta Bertovska, Anete Ivsiņa, Juris Ķeniņš, Kaspars Reinis

LNAK Izglītības un Kultūras Fonds ir reģistrēts pie Ontario valdības kā bezpeļņas organizācija, ar tiesībām izsniegt kvītis par ziedojumiem, kuŗas tiek atzītas ienākumu nodokļa samazināšanai. Fonda līdzekļi galvenokārt nāk no ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem. Turpinot Draudzīgā aicinājuma tradīciju, Fonds ik gadus veic līdzekļu vākšanas akciju un izsūta sabiedrībai aicinājuma vēstules ar lūgumu ziedot Fonda darbībai. Ziedojumi tiek izlietoti latviskas izglītības, kultūras pasākumu un LNAK darbības atbalstīšanai. Bez latviešu sabiedrības atbalsta IKF nevarētu turpināt atbalstīt latviešu skolas, skolniekus, universitāšu studentus un nozīmīgus kultūras pasākumus.

Kā katru gadu, arī 2022. gadā IKF atbalstīja Kanādas latviešu skolas ar $25.00 par katru skolēnu, kā arī pārsūtot Draudzīgā aicinājuma ziedojumus.

2022. gadā IKF valde nolēma, ka atbalsti tiks piešķirti tikai LNAK biedriem. Stipendiju pieprasījuma gadījumos, vecākiem vai aizbildņiem jābūt LNAK biedriem. 2022. gadā IKF piešķīra sekojošās stipendijas:

Jāņa un Ainas Vītolu stipendijas universitātes studentiem

Vilnim Bāzem

Emīlam Beloglāzovam

Amandai Gaidei

Sandrijai Magricai

Tomam Maksiņam

Sarmai Martinsonei

Emīlam Matīsam

Andrim Skujam

Paulam Skujam

Vasaras stipendijas:

Dārijai Gulēnai – 2×2 nometnei

Jessicai Jacko – “Sveika, Latvija”

Zintim Kaļiņam – “Sveika, Latvija”

Aleksandram Kness – “Sveika, Latvija” un GVV

Emilie Kness – “Sveika, Latvija” un GVV

Kristopheram Kness – “Sveika, Latvija” un GVV

Amālija Kūlniecei – “Sveika, Latvija”

Madarai Suksei Dos Santos – Tērvetes nometnei

Lienei Zubānei – “Sveika, Latvija”

Kultūras laukā IKF piešķīra pabalstu:

Tērvetes nometnei

Operfilmai “Baņuta”

LATCAN trešajai grāmatai

Latvija Amerikā (ar reklāmām)

Toronto Korim