Ziedojiet LNAK un Izglītības un Kultūras fondam

Ziedojiet LNAK un Izglītības un Kultūras fondam

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā (LNAK) ir latviešu centrālā bezpelņas organizācija kura ir inkorporēta pēc federālās valsts noteikumiem ar mērķi atbalstīt latviešu sabiedrību Kanādā un Latvijā.

Lūdzu atbalstiet LNAK ziedojot bez nodokļu kvītes. Ziedojums iet tieši vispārējai globālai LNAK darbībai. Čeki rakstāmi uz “LNAK” vai arī varat noziedot LNAK kontā Northern Birch kreditsabiedrībā. Pašlaik vispārējā darbība skaitās bezpelņas bet ne labvēlības (charity) aktivitāte. Apakšpielikto formu nelietot.

Ja vēlaties saņemt nodokļu kvīti, lietojiet apkšminēto ziedojumu formu. LNAK Izglītības un Kulturas Fondam (LNFC Educational and Cultural Fund) ir labvēlības (charitable) statuss bet pašreizējais mandāts nesedz LNAK vispārējo darbību.

Tuvāku paskaidrojumu varat saņemt kontaktējoties ar LNAK biroju.