IKF 2021.g. darbības pārskats

Gada sākumā pagatavojām video par Draudzīgo aicinājumu, kurā redzējām un dzirdējā no atbalsta saņēmējiem.

Sakarā ar Covid-19 pandemiju, valde tikās pāris reizes lietojot Zoom, ka arī lēmām par piešķīrumiem lietojot e-pastus.

Kā ik gadus, IKF atbalstīja latviešu skolas Kanadā at $25.00 par katru skolēnu.

2021. gadā sakarā ar to, ka vasarā robeža bija slēgta, neviens nepieteicas vasaras stipendijai lai apmeklētu Garezeŗa Vasaras Vidusskolu. Bet vasaras stipendija tika piešķirta Emīlam Matīsam un visspārēja stipendija Kasparam Reinim.

Jāņa un Annas stipendijas universitātes studentiem tika piešķirtas sekojošiem studentiem:

Beātei Augustānei

Emīlam Beloglāzovam

Ērikam Kalniņam

Amaliai Kannei

Jessicai Lakatai

Sandria Magricai

Tomam Maksiņam

Sarmai Martinsonei

Emīlam Matīsam

Lidijai Rasai

Andrim Skujam

Paulim Skujam

Evanam Thomas

Kultūras laukā IKF piešķīra pabalstu:

Tērvetes 3×3 nometnei

Eiropas Savienības filmu festivālim

grāmatas The Latvians of Matheson Ontario” izdošanai

grāmatas Latvian Pioneers, Socialists and Refugees in Manitoba nosūtīšanai Manitobas bibliotekām un universitātēm, kā arī nodošanu Ontario universitātēm.

Latvija Amerikai ar reklāmā