Kanādas latviešu organizācijas

Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība

Toronto Latvian Pensioners' Association
Dievam, tuvākam, un savai tautai
Our mission is to provide seniors with services and programs which are diverse, varied, rich and engaging.

* * 

Daugavas Vanagi Kanadā – Zemes Valde

Latvian Relief Society of Canada "Daugavas Vanagi"
Latviešu Aprūpes Organizācija Kanadā. Dibināta 1953. gadā. Nodaļas Toronto, Hamilton, Ottawa, St. Catharines & London
Latvian Relief Society of Canada - Reg. Charity BN 11924 1636 RR 0001 - Branches in Toronto, Hamilton, Ottawa, St. Catharines & London

* * 

Kanādas Latviešu centrs Toronto

Latvian Canadian Cultural Centre
Kanadas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir “Dzīva tauta dzīvā vidē”. Tā mērķis ir saglabāt latviešu kultūru un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Centrā arī notiek sarīkojumi vietējai publikai un dažādām organizācijām.
Our mission at the Latvian Canadian Cultural Centre is to provide an environment that will inspire and unite the Latvian community of all ages through culture, heritage, and the arts so that anyone who wishes can better learn about, and understand, Latvian culture.

* * 

laikraksts “Latvija Amerikā”

Toronto iznākošs laikraksts latviešu valodā
Latvian language newspaper published in Toronto

* * 

Toronto Diždancis

Tautas deju kopa dibināta 1948 gadā. Vēl dejojam!
Latvian folk dance group established in 1948, still dancing!

* * 

Apolonijas Veteres bibliotēka

Apolonijas Veteres bibliotēka ir visu Kanādā dzīvojošo latviešu bibliotēka. Latviešu Centra Toronto Bibliotēkas pamatuzdevums ir lietotājiem piedāvāt grāmatas un cita veida izdevumus par Latviju un latviešiem

* * 

Otavas Rotaļa

Latvian folk dance group - Otavas Rotaļa
Latviešu tautas deju kopa Otavā
Latvian folk dance group in Ottawa Ontario. We perform at various events.

* * 

Tērvete

Tērvete is a Latvian cultural community in Grenville-sur-la-Rouge, Quebec, Canada.

* * 

Toronto latviešu koris

Toronto Latvian Choir
Diriģents Jānis Beloglāzovs. Mēģinājumi notiek ceturtdienas vakaros Kanādas latviešu centrā Toronto.
Choir conductor Jānis Beloglāzovs. Rehearsals take place Thursday evenings at the Latvian Canadian Cultural Centre in Toronto.

* * 

Mākslinieku apvienība “LATVIS”

Kopš 1954. gada mākslinieku vienība LATVIS apvieno Kanādā dzīvojošos latviešu māksliniekus rīkojot kūrētas mākslas izstādes un pasākumus. Pēdējos gados, vairāk nekā 50 latviešu mākslinieki, kuri dzīvo 5 dažādās Kanādas provinsēs ir piedalījušies LATVIS mākslas pasākumos.
Since 1954, LATVIS has united Latvian Canadian visual artists through curated art exhibitions and events. Today we’re a group of more than 50 artists living across Canada in Ontario, Québec, Alberta, British Columbia, and Yukon.

* *