laikraksts “Latvija Amerikā”
4 Credit Union Dr.

Toronto Ontario M4B 2N8

416-466-1514

Laikraksta “Latvija Amerikā” redakcijas kolēģija: Vita Gaiķe, Kristīne Ludiņa, Toms Gaiķis

Laikraksts iznāk reizi nedēļā un informē par notikumiem latviešu sabiedrībā Kanadā, par kultūru, sportu un politisko dzīvi Latvijā.

No items found