Organization Directory

Latvian Relief Society St. Catharines chapter

Daugavas Vanagu Sv. Katrīnas nodaļa

* *

Skanda

Latviešu mūzikas ansamblis

* *

Hamilton Latvian choir

Hamiltonas koris

* *

Christ Church in Hamilton

Kristus draudze Hamiltonā

* *

Latvian school in Hamilton

Latviešu skola Hamiltonā

* *

Latvian Society of Hamilton

Hamiltonas Latviešu Biedrība

* *

Latvian Relief Society

Hamiltonas Daugavas Vanagi

* *

LATVIAN DIEVTURI COMMUNION BURTNIEKI - TORONTO

Toronto Dievturu Burtnieku saime

Dievturība ir latviešu senču reliģija, kura līdz mūsu dienām saglabājusies pateicoties tautasdziesmām. Mums ir saglabātas apmēram divi miljoni dainu, tajās ir daudzi tūkstoši reliģiska satura tekstu.
Dievturība is the religion of Latvian ancestors, which has survived to our days thanks to folk songs. We have about two million songs preserved, containing many thousands of religious texts.

* *