Kanādas latviešu organizācijas

Mākslinieku apvienība “LATVIS”

Kopš 1954. gada mākslinieku vienība LATVIS apvieno Kanādā dzīvojošos latviešu māksliniekus rīkojot kūrētas mākslas izstādes un pasākumus. Pēdējos gados, vairāk nekā 50 latviešu mākslinieki, kuri dzīvo 5 dažādās Kanādas provinsēs ir piedalījušies LATVIS mākslas pasākumos.
Since 1954, LATVIS has united Latvian Canadian visual artists through curated art exhibitions and events. Today we’re a group of more than 50 artists living across Canada in Ontario, Québec, Alberta, British Columbia, and Yukon.

* * 

XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanadā

XVI Latvian Festival of Song and Dance in Canada
16. svētki Kanadā. 4 dienās 25+ koncerti un sarīkojumi, izrādes un izstādes un vēl un vēl!
The 16th festival in Canada. 25+ events over 4 days: concerts and performances, events and galleries!

* * 

Daugavas Vanagu Sv. Katrīnas nodaļa

Latvian Relief Society St. Catharines chapter

* * 

Skanda

Latviešu mūzikas ansamblis

* * 

Vainadziņš

Vainadzins
Hamiltonas Daugavas Vanagu tautas deju kopa Vainadziņš ir tautas deju grupa Hamiltonā, Ontario, Kanādā. Tā tika dibināta 1976.gadā.
The Hamilton Latvian Relief Society of Canada folk dance group Vainadziņš is a folk dance group in Hamilton, Ontario, Canada. It was founded in 1976.

* * 

Hamiltonas Dziesmu Svētku koris

Hamilton Latvian choir
Mācamies 2024. g. Dziesmu Svētku dziesmas Hamiltonā

* * 

Kristus draudze Hamiltonā

Christ Evangelical Lutheran Latvian Church in Hamilton
Latviski/angliski runājoša kristīga draudze, kas vadās pēc luteriskās kārtības

* * 

Latviešu skola Hamiltonā

Latvian school in Hamilton

* * 

Hamiltonas Latviešu Biedrība

Latvian Society of Hamilton

* *