Kanādas latviešu organizācijas

Latviešu skola Hamiltonā

Latvian school in Hamilton

Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra (LIAA)

Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra
Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra (LIAA) izveidoja pārstāvniecību Kanādā 2022.gada martā. Tai ir divi galvenie darbības pamatdarbības mērķi Kanādā: veicināt Latvijas uzņēmumu preču un pakalpoju eksportu uz Kanādu un Kanādas uzņēmumu investīciju piesaisti Latvijā.
The Investment and Development Agency of Latvia opened its Representative office in Canada in March of 2023. The Agency has two primary focus areas in Canada. One is to drive partnerships between Latvian and Canadian companies to help to grow exports for Latvian goods and services to Canada. Second, is to work with Canadian companies to attract them to invest in Latvia.

Mākslinieku apvienība “LATVIS”

Kopš 1954. gada mākslinieku vienība LATVIS apvieno Kanādā dzīvojošos latviešu māksliniekus rīkojot kūrētas mākslas izstādes un pasākumus. Pēdējos gados, vairāk nekā 50 latviešu mākslinieki, kuri dzīvo 5 dažādās Kanādas provinsēs ir piedalījušies LATVIS mākslas pasākumos.
Since 1954, LATVIS has united Latvian Canadian visual artists through curated art exhibitions and events. Today we’re a group of more than 50 artists living across Canada in Ontario, Québec, Alberta, British Columbia, and Yukon.

Otavas Rotaļa

Latvian folk dance group - Otavas Rotaļa
Latviešu tautas deju kopa Otavā
Latvian folk dance group in Ottawa Ontario. We perform at various events.

Skanda

Latviešu mūzikas ansamblis

Tērvete

Tērvete is a Latvian cultural community in Grenville-sur-la-Rouge, Quebec, Canada.

Toronto Dievturu Burtnieku saime

LATVIAN DIEVTURI COMMUNION BURTNIEKI - TORONTO
Dievturība ir latviešu senču reliģija, kura līdz mūsu dienām saglabājusies pateicoties tautasdziesmām. Mums ir saglabātas apmēram divi miljoni dainu, tajās ir daudzi tūkstoši reliģiska satura tekstu.
Dievturība is the religion of Latvian ancestors, which has survived to our days thanks to folk songs. We have about two million songs preserved, containing many thousands of religious texts.

Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola

Toronto Latvian Association Saturday School
Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas darbības mērķis ir izkopt latvisko identitāti un kultūru, apgūt latviešu valodu un stiprināt saites ar latviešu tautu.

Toronto latviešu koris

Toronto Latvian Choir
Diriģents Jānis Beloglāzovs. Mēģinājumi notiek ceturtdienas vakaros Kanādas latviešu centrā Toronto.
Choir conductor Jānis Beloglāzovs. Rehearsals take place Thursday evenings at the Latvian Canadian Cultural Centre in Toronto.

Vainadziņš

Vainadzins
Hamiltonas Daugavas Vanagu tautas deju kopa Vainadziņš ir tautas deju grupa Hamiltonā, Ontario, Kanādā. Tā tika dibināta 1976.gadā.
The Hamilton Latvian Relief Society of Canada folk dance group Vainadziņš is a folk dance group in Hamilton, Ontario, Canada. It was founded in 1976.

XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanadā

XVI Latvian Festival of Song and Dance in Canada
16. svētki Kanadā. 4 dienās 25+ koncerti un sarīkojumi, izrādes un izstādes un vēl un vēl!
The 16th festival in Canada. 25+ events over 4 days: concerts and performances, events and galleries!