Latvian Canadian Organizations

3×3 nometne Tērvetē

3x3 Latvian Roots Camp
Vispusīga latviska mūžizglītība visām paaudzēm
Lifelong Latvian Learning Experience

Apolonijas Veteres bibliotēka

Apolonijas Veteres bibliotēka ir visu Kanādā dzīvojošo latviešu bibliotēka. Latviešu Centra Toronto Bibliotēkas pamatuzdevums ir lietotājiem piedāvāt grāmatas un cita veida izdevumus par Latviju un latviešiem

Daugavas Vanagi Kanadā – Zemes Valde

Latvian Relief Society of Canada "Daugavas Vanagi"
Latviešu Aprūpes Organizācija Kanadā. Dibināta 1953. gadā. Nodaļas Toronto, Hamilton, Ottawa, St. Catharines & London
Latvian Relief Society of Canada - Reg. Charity BN 11924 1636 RR 0001 - Branches in Toronto, Hamilton, Ottawa, St. Catharines & London

Daugavas Vanagu Sv. Katrīnas nodaļa

Latvian Relief Society St. Catharines chapter

Daugaviņa

Tautas deju pulciņš visām paaudzēm: bērniem, jauniešiem un Meistariem (videjai paaudzei).
Folk dance groups for all ages: kids, youth and Masters.

Delnas Atbalsta Grupa

Delnas atbalsta grupas galvenais mērķis ir atbalstīt Delnas darbu no Kanādas.

HALO komiteja

Hamilton Latvian committee
Hamiltonas apvienotās latviešu organizācijas
The HALO committee represents Hamilton's Latvian community.

Hamiltonas Daugavas Vanagi

Latvian Relief Society

Hamiltonas Dziesmu Svētku koris

Hamilton Latvian choir
Mācamies 2024. g. Dziesmu Svētku dziesmas Hamiltonā

Hamiltonas Latviešu Biedrība

Latvian Society of Hamilton

Izglītības un Kultūras Fonds

Education and Cultural Foundation
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) Izglītības un Kultūras fonds (IKF), ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas atbalsta latvisko izglītību, kultūras pasākumus un LNAK darbību Kanadā.
The Latvian National Federation in Canada (LNAK) Educational and Cultural Foundation (ECF) is a non-for-profit charitable organization that supports Latvian educational and cultural activities here in Canada.

Kanādas Latviešu centrs Toronto

Latvian Canadian Cultural Centre
Kanadas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir “Dzīva tauta dzīvā vidē”. Tā mērķis ir saglabāt latviešu kultūru un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Centrā arī notiek sarīkojumi vietējai publikai un dažādām organizācijām.
Our mission at the Latvian Canadian Cultural Centre is to provide an environment that will inspire and unite the Latvian community of all ages through culture, heritage, and the arts so that anyone who wishes can better learn about, and understand, Latvian culture.