Latvian Canadian Organizations

Apolonijas Veteres bibliotēka

Apolonijas Veteres bibliotēka ir visu Kanādā dzīvojošo latviešu bibliotēka. Latviešu Centra Toronto Bibliotēkas pamatuzdevums ir lietotājiem piedāvāt grāmatas un cita veida izdevumus par Latviju un latviešiem

Daugavas Vanagu Sv. Katrīnas nodaļa

Latvian Relief Society St. Catharines chapter

Daugaviņa

Tautas deju pulciņš visām paaudzēm: bērniem, jauniešiem un Meistariem (videjai paaudzei).
Folk dance groups for all ages: kids, youth and Masters.

Delnas Atbalsta Grupa

Delnas atbalsta grupas galvenais mērķis ir atbalstīt Delnas darbu no Kanādas.

HALO komiteja

Hamilton Latvian committee
Hamiltonas apvienotās latviešu organizācijas
The HALO committee represents Hamilton's Latvian community.

Hamiltonas Daugavas Vanagi

Latvian Relief Society

Hamiltonas Dziesmu Svētku koris

Hamilton Latvian choir
Mācamies 2024. g. Dziesmu Svētku dziesmas Hamiltonā

Hamiltonas Latviešu Biedrība

Latvian Society of Hamilton

Izglītības un Kultūras Fonds

Education and Cultural Foundation
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) Izglītības un Kultūras fonds (IKF), ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas atbalsta latvisko izglītību, kultūras pasākumus un LNAK darbību Kanadā.
The Latvian National Federation in Canada (LNAK) Educational and Cultural Foundation (ECF) is a non-for-profit charitable organization that supports Latvian educational and cultural activities here in Canada.

Kristus draudze Hamiltonā

Christ Evangelical Lutheran Latvian Church in Hamilton
Latviski/angliski runājoša kristīga draudze, kas vadās pēc luteriskās kārtības

LNAK logo

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā

Latvian National Federation in Canada
LNAK ir Kanādas latviešu jumta organizācija.
LNAK is the central organization in Canada which connects and represents the Latvian Canadian community.