HALO komiteja
Hamilton Latvian committee
16 Queen Street North

Hamilton Ontario L8R 2T8

 

Visas Hamiltonas latviešu organizācijas sastrādā kopā HALO komitejā.

The HALO committee represents Hamilton’s Latvian community.

Hamiltonas koris 2024.g. dziesmu svētkiem

Vai gribat piedalīties 2024. gada Kanadas dziesmu svētku kopkorī, bet negribat braukt uz Toronto uz mēģinājumiem? Ar prieku varam ziņot, ka Hamiltonā sāksies kora mēģinājumi dziesmu svētku kopkora koncertam! Koris ir jau...
2023-10-06