Kanādas latviešu organizācijas

Toronto Diždancis

Tautas deju kopa dibināta 1948 gadā. Vēl dejojam!
Latvian folk dance group established in 1948, still dancing!

Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola

Toronto Latvian Association Saturday School
Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas darbības mērķis ir izkopt latvisko identitāti un kultūru, apgūt latviešu valodu un stiprināt saites ar latviešu tautu.

Toronto latviešu koris

Toronto Latvian Choir
Diriģents Jānis Beloglāzovs. Mēģinājumi notiek ceturtdienas vakaros Kanādas latviešu centrā Toronto.
Choir conductor Jānis Beloglāzovs. Rehearsals take place Thursday evenings at the Latvian Canadian Cultural Centre in Toronto.

Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība

Toronto Latvian Pensioners' Association
Dievam, tuvākam, un savai tautai
Our mission is to provide seniors with services and programs which are diverse, varied, rich and engaging.

Vainadziņš

Vainadzins
Hamiltonas Daugavas Vanagu tautas deju kopa Vainadziņš ir tautas deju grupa Hamiltonā, Ontario, Kanādā. Tā tika dibināta 1976.gadā.
The Hamilton Latvian Relief Society of Canada folk dance group Vainadziņš is a folk dance group in Hamilton, Ontario, Canada. It was founded in 1976.

XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanadā

XVI Latvian Festival of Song and Dance in Canada
16. svētki Kanadā. 4 dienās 25+ koncerti un sarīkojumi, izrādes un izstādes un vēl un vēl!
The 16th festival in Canada. 25+ events over 4 days: concerts and performances, events and galleries!