PBLA Valdes sēdes rezolūcijas 2023

Rīgā, 2023. gada 30. septembrī

 1. PBLA valde atzinīgi vērtē NATO stratēģiskā koncepta maiņu, kas uzliek NATO bruņotajiem spēkiem par pienākumu aizsargāt katru centimetru NATO teritorijas no pašas pirmās agresijas minūtes. Šajā sakarā PBLA aicina NATO valstis turpināt nodrošināt nepieciešamo karavīru un tehnikas vienību skaitu Baltijas valstīs, kas spētu izpildīt šos plānus.
 2. PBLA valde atzinīgi novērtē lielo Latvijas valsts un tautas ieguldījumu Ukrainas drošības stiprināšanā. PBLA ar apbrīnu uzteic lielo atbalstu un individuālos ziedojumus, ko Latvijas tauta sniedz Ukrainai un tās tautai cīņā pret Krievijas
 3. Apmeklējot Latvijas – Baltkrievijas robežu, PBLA valde atzinīgi novērtēja Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes darbu, stiprinot valsts austrumu robežu. PBLA aicina atbildīgās institūcijas darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk izbūvētu plānoto robežaizsardzības infrastruktūru visā Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežas garumā.
 4. Paužot bažas par balstiesīgo līdzdalības kritumu diasporā un iecirkņu skaita samazināšanos pasaulē, PBLA valde atbalsta Ārlietu ministrijas un LU Diasporas un migrācījas pētījumu centra iecerēto pētījumu šo procesu akadēmiskai, faktos un datos balstītai izvērtēšanai.
 5. Gatavojoties Eiropas parlamenta un 15. Saeimas vēlēšanām, PBLA aicina Centrālo vēlēšanu komisiju laikus uzsākt komunikāciju ar diasporas centrālajām organizācijām un ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem par vēlēšanu procesu, sevišķu uzmanību pievēršot balsošanas pa pastu iespējas vienkāršošanai.
 6. Lai stiprinātu Latvijas valsts aizsardzību un drošību, PBLA valde atbalsta Valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanu un aicina Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju nekavējoties uzsākt komunikācijas kampaņu ar diasporu par VAD nozīmi un diasporas iesaisti šai dienestā no 2027. gada.
 7. PBLA valde aicina Latvijas valsts budžeta veidotājus – valdību un Saeimu – novērtēt diasporas darbu ārpus Latvijas un iekļaut valsts budžeta finansējumā diasporas prioritārās vajadzības un šogad Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā iesniegtos priekšlikumus.
 8. PBLA valde atbalsta Latvijas valsts centienus veicināt tautiešu remigrāciju un aicina valsts atbildīgās institūcijas sadarboties ar diasporas organizācijām, lai veicinātu jauniešu prakses programmas Latvijā, attālinātā darba un studiju iespējas Latvijā, studentu apmaiņu u.c.
 9. PBLA iesaka atbildīgajām valsts institūcijām reemigracijas kontekstā aktualizēt un iekļaut jautājumus par cilvēku mobilitāti, paplašinot remigrācijas jēdzienu no vienvirziena kustības uz daudzvirzienu kustību, kas ietver cilvēku ģeogrāfisku pārvietošanos ekonomisku, profesionālu un izglītības iemeslu dēļ.
 10. PBLA aicina atbildīgās valsts iestādes diasporas medijiem nodrošināt Latvijas reģionālajiem medijiem līdzvērtīgu finansējumu (SIF MAF projektu konkursos), tādējādi stiprinot diasporas mediju lomu un nozīmi informācijas apritē.
 11. PBLA aicina Izglītības un zinātnes ministriju un Latviešu valodas aģentūru turpināt finansējuma piešķiršanu diasporas mācību materiālu meklētājam “Sietiņš”.
 12. PBLA aicina Latvijas augstskolas izstrādāt pretimnākošāku stratēģiju diasporas jauniešu un ārvalstu mācību spēku piesaistei.
 13. PBLA valde sveic Sabiedrību par atklātību “Delna” 25 gadu jubilejā un uzteic tās cīņu ar korupciju ceturdaļgadsimta garumā. PBLA aicina Latvijas politiķus un institūcijas darīt visu iespējamo, lai mazinātu korupcijas līmeni Latvijā.
 14.  PBLA valde pateicas Latvijas Republikas Kultūras ministrijai un Latvijas Nacionālajam kultūras centram par labi noorganizētajiem XXVII Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem un diasporas iesaisti svētku plānošanā, programmā un norisē.
 15. PBLA valde pateicas Daugavpils Universitātei, Valsts robežsardzei, Latvijas Universitātei, Latvijas Okupācijas muzejam un Rīgas Latviešu biedrībai par viesmīlību, uzņemot PBLA valdes locekļus Latvijā.
 16. PBLA valde pateicas Latvijas Universitātes jauktajam korim “Aura” diriģenta Edgara Vītola vadībā par izcili sagatavotu koncertu “Ceļā uz Dziesmu svētkiem Toronto 2024”, kas PBLA valdes sēdes programmas ietvaros izskanēja Rīgas Latviešu biedrības namā.
 17. PBLA valde pateicas projektu vadītājai Lorai Eglei par labi un apzinīgi veiktu darbu pārstāvniecībā Rīgā un projektu vadībā aizvadītajos gados.

 

PBLA 2023. gada valdes sēdes lēmumi:

 1. PBLA valde pieņem kasiera un finanšu komitejas proponēto budžeta uzmetumu 2024. gadam, kas nepārsniedz $327 500.00. Valde nolemj, ka galējais balsojums par budžetu notiks nākamā gada sākumā pēc visu šī gada finanšu pārskatu saņemšanas un analīzes.
 2. Valde nolemj, apsveicot “Sabiedrību par atklātību Delna” 25 gadu jubilejā, ziedot EUR 1000.00 “Delnas” pasākumiem, kas saistīti ar cīņu pret korupciju Latvijā.
 3. Valde nolemj ziedot EUR 1000.00 Latvijas Okupācijas muzejam, atbalstot muzeja vadības ieceres Nākotnes nama ekspozīcijas pilnveidošanā.
 4. PBLA valde nolemj izveidot jaunu Kultūras jautājumu darba grupu, kurā ietilptu esošie un bijušie kultūras nozaru vadītāji/as un referenti/es no PBLA dalīborganizācijām, lai veicinātu radošu sadarbību un atklātu komunikāciju starp PBLA un tās dalīborganizāciju kultūras nozaru pārstāvjiem.
 5. PBLA valde nolemj turpināt Arhīvu darba grupas darbu šādā sastāvā: Andris Ķesteris, Renāte Albrehta un Ilga Vēvere; turpināt Statūtu komisijas darbu šādā sastāvā: Andris Ķesteris, Justīne Krēsliņa, Pēteris Blumbergs un Jānis Grāmatiņš; turpināt Finanšu darba grupu šādā sastāvā: Jānis Grāmatiņš, Pēteris Blumbergs, Fritz Kristbergs un Mārīte Kļaviņa.
 6. PBLA valde nolemj iesaldēt ELA trešā valdes pārstāvja PBLA valdē vietu uz vienu gadu, tādējādi samazinot ELA balsu skaitu valdē no trīs uz divām. (par 10, atturās 1).
 7. PBLA valde atkārtoti uz vienu gadu apstiprina Robertu Kukaini par Latvijas Brīvības fonda (LBF) pārvaldes priekšsēdi.

 

Arhīvu darba grupas lēmumi:

 1. Darba grupa lemj 2023. gada PBLA budžetā arhīvu projektiem paredzētos $5 000.00 piešķirt Kanadas Latviešu archīvam un mūzejam (KLAM).
 2. Par PBLA Arhīvu darba grupas vadītāju iecelt Renāti Albrehtu. Par LNAK pārstāvi arhīvu darba grupā nozīmēt Andri Ķesteri un par LAAJ pārstāvi arhīvu darba grupā nozīmēt Ilgu Vēveri (ar iespēju Arhīvu darba grupu paplašināt).

 

Finanšu darba grupas lēmums:

Finanšu darba grupa nolemj atlikušos līdzekļus KM un PBLA kopīgi īstenotā projekta “Diasporas identitātes stiprināšanas pasākumu kopuma pieejamības nodrošinājums diasporas mītnes zemēs” ietvaros piešķirt XIII Latviešu kultūras svētkiem Īrijā 2024. gada maijā (EUR 4900.00 apmērā), un Brazīlijas DAKLA projektam “Jāņi Brazīlijā 2024” (EUR 2000.00 apmērā).