Hamiltonas koris 2024.g. dziesmu svētkiem

Vai gribat piedalīties 2024. gada Kanadas dziesmu svētku kopkorī, bet negribat braukt uz Toronto uz mēģinājumiem? Ar prieku varam ziņot, ka Hamiltonā sāksies kora mēģinājumi dziesmu svētku kopkora koncertam! Koris ir jau reģistrēts pie dziesmu svētku rīcības komitejas, un kopkora koncerta dziesmu gramatas ir saņemtas. Kori vadīs Jānis Grinvalds, un viņa palīdze pie sieviešu balsīm būs Andra Leja.

Mēģinājumi notiek otrdienas vakaros, Kristus baznīcas lejas zālē, 18 Victoria Ave. South, plkst 19:30. Pirmais mēģinājums otrdien 10. oktobrī! Uz redzēšanos tad!