Pirmā skolas diena Toronto Latviešu skolā

Tā jau ir kļuvusi par tradīciju, ka Toronto Latviešu biedrības skolas saime uz skolas svinīgo atklāšanas aktu sanāk kopā pie Kanadas Latviešu centra galvenās ieejas.

!6. septembra diena bija silta un saulaina. Skolotāji, skolēni bija priecīgi satikties pēc vasaras brīvdienām, kuras, kā vēlāk noskaidrojām, bērni bija pavadīšu dažādās vietās visā plašajā pasaulē.

Skolas svinīgo aktu atklāja TLBSS pārzine Ilze Maksiņa, aicinot ikvienu klātesošo uz Latvijas valsts karoga pacelšanu Latvijas himnas laikā. Arī tā ir jau tradīcija, ka šis atbildīgais pienākums ir uzticēts katrs mācību gada absolventiem. Šogad TLBS skolu absolvēs divas meitenes Alēna un Madara.

Skola šogad piedāvās jaunu mācību priekšmetu Latviskās dzīves dziņas mācību, kurā tiks apgūtas latviskās tradīcijas, tautas dziesmas un daudz kas cits no mūsu senču pūra lādes. Tādēļ svētku akta turpinājumā skolas pārzine aicināja skolotāju Diānu Briedi, viņa būs ši priekšmeta  skolotāja, atklāt skolas mācība gadu. Diāna savu uzrunu pabeidz ar Velta Tomas vārdiem, kuri būs arī mūsu skolas jaunā mācību gada moto: Labu redzēt, labu dzirdēt, labu runāt, labi būs.

Un tad no zila gaisa uzradās negaidīts ciemiņš SUNS, kurš droši vien bija sajutis pīrāgu smaržu, atnācis bija uz brokastīm. Mīļš un pieklājīgs, bet diemžēl bez mājām. Apēdis dažus pīrāgus, drusku sabaidījis dažus skolēnus, ticis samīļots no skolotāju puses, aizgāja savu ceļu tālāk. Varu dalīties, ka dažas dienas vēlāk ar kopējām pūlēm, palīdzot arī Latviešu centra darbiniekiem suņuks atrada labas un mīlošas mājas.

Pēc nedaudz iztraucēta svinīga akta, skolas pārzine Ilze Maksiņa turpināja iztaujāt bērnus par vasaras piedzīvojumiem, ceļojumiem un lidojumiem. Daudzu bija apmeklējuši Dziesmu un deju svētkus Latvijā, 2024. gadā būs Dziesmu un deju svētki Toronto. Tādēļ Ilze aicināja ar aplausiem sveikt skolas koklēšanas skolotāju Marisu Zubāni ar palīgiem Lieni Zubāni, Miku Maksiņu un Zinti Kaļiņu, un arī Dejošanas skolotāju Kristīni Steģi ar palīdzēm Karlīni Zubāni un Jessicu Jacko. Kuriem būs daudz darāmā, lai sagatavotu skolēnus pārstāvēt skolu nākamā gada svētkos Toronto.

Skolā šogad turpinās mācīt – Dina Huska, Lauma Mikelšteina, Beāte Augustāne, Diāna Briede, Viktors Kūlnieks, Pauls Legzdiņš, Judīte Drabaka, Kaiva Sukse ( būs lugas režisore).

Skolā darbu kā skolotāja uzsāk mūsu absolvente Veronika Boičuka

Palīgskolotāji būs Amālija Kūlnieks,

Brīvprātīgā palīdze būs Vanessa Jacko.

Skolā šogad ir divi pirmklasnieki Dainis un Harijs.

Pēc svinīgajām runām, skolēnu, skolotāji, vecāki tika cienāti ar pīrāgiem. Tika uzņemta pirmās dienas fotogrāfija.

Un tas nozīmēja, ka oficiāli 2023./2024. mācību gads Toronto Latviešu Biedrības sestdienas skolā ir sācies.

Kas mūs sagaida Mārtiņa un Helovīna dienas svinības, Spoku tuneļa būvēšana, Varoņu piemiņas diena Saulainē, Latvijas valsts proklamēšanas svinības, Ziemas Saulgriežu svinības, teātris, Pankūku diena, Picas dienas, Baltā galdauta svētki, Ģimenes dienas svinības, dalība Toronto Dziesmu un deju svētkos un vēl daudz, daudz kas cits.

Un pats galvenais mēs turpināsim mācīt, mācīties un godāt latviešu valodu.