Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā aicina uz sēdi 25. feb. un 6. martā

Jūs sveic LNAK Statūtu komiteja – Ilze Kuplēna-Ewart (priekšsēde), Jānis Lielāmers, Patriks Rundāns, Astrīde Sīls un Viesturs Zariņš!

Balstoties uz pārrunām pērn ar visām latviešu organizācijām un neformālām biedrībām Kanadā, kuŗas varējām sasniegt, un ar vairākām kopienām, LNAK Statūtu komiteja ir turpinājusi pārdomāt, kā iekļaut to, ko dzirdējām, LNAK turpmākā darbībā.

Viens no vairākkārt dzirdētiem ieteikumiem ir atkal ļaut organizācijām būt LNAK biedriem. Cits jautājums, kas pacēlās, bija, vai arī individi varētu būt biedri, jeb būt biedri tikai caur kādu organizāciju vai kopienu, kuŗai tie pieder?

Vēl viens zīmīgs novērojums bija, ka LNAK tiek uzskatīta par Toronto-centrisku. Kā palīdzēt LNAK pārtapt par Latviešu nacionālo apvienību Kanadā, nevis uzsveŗot tikai Toronto vai labākā gadījumā Toronto, Hamiltonu un Otavu?

Decembŗa vidū iepazīstinājām LNAK padomi ar jauno LNAK struktūras uzmetumu. Tagad vēlamies dzirdēt jūsu ieteikumus par to un kā to pilnveidot.

Līdz ar to svētdien, 25. februārī, pl. 13.00 ET aicinām ikvienu esošu LNAK biedru un visus, kas ir ieinteresēti uzzināt vairāk par iespējamo LNAK vadības struktūru nākotnē, uz neklātienes sēdi, kur būs iespējams iepazīties ar jauno vadības modeli un nākt ar saviem novērojumiem un priekšlikumiem.

Tad trešdien, 6. martā, pl. 19.00 ET aicinām organizācijas un biedrības, kopā ar apgabalu pārstāvjiem, uz neklātienes sēdi uzklausīt jūsu domas.

Pēc vajadzības piedāvāsim vēl trešo sēdi angļu valodā.

Laipni lūdzu pieteikties LNAK birojā lnak@lnak.org, lai mēs būtu gatavi, un jūs saņemtu attiecīgo Zoom saiti.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem LNAK Facebook lapā Latvian National Federation in Canada/Latviešu nacionālā apvienība Kanadā, kā arī tās Interneta vietnē www.lnak.org.

Uz drīzu redzēšanos!

Ilze Kuplēna-Ewart