LNAK projekts saņem Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstu

LNAK “Kanādas latviešu kopienas digitālās komunikācijas, savstarpējās sadarbības un informētības veicināšanas” projekts saņem Sabiedrības Integrācijas Fonda (SIF) atbalstu.

Pateicoties SIF atbalstam, Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā (LNAK) pēdējā gadā atjaunoja savu tīmekļa vietni www.lnak.org, ar plašāku informācijas piedāvājumu un jaunām funkcijām, ieskaitot programmatūras rīku, kas ļauj organizācijām un indivīdiem pašiem viegli pievienot savu informāciju organizāciju sadaļai, onlaina kalendāram un uzņēmīgo latviešu sadaļai.

2024. gada projekta galvenais mērķis ir uzturēt un tālāk attīstīt www.lnak.org vietni un tās saturu, lai palīdzētu un mudinātu Kanādas latviešus novērtēt un izkopt savu latvietību, veicinātu savstarpējo sadarbību un iesaistību, un stiprinātu piederību Latvijai.

Pēdējos gados Kanādas latviešos ir jūtama pakāpināta interese mūsu organizācijas darbā. Ukrainas karš, pagājušā gada Dziesmu un deju svētki Latvijā, šī gada gaidāmie dziesmu svētki Kanādā, lepnums par Kanādas vadošo lomu NATO klātbūtnē Latvijā, un tehnoloģijas lieliskā spēja mūs savest kopā digitāli visi ir faktori, kas veicina apziņu, ka mēs katrs esam līdzatbildīgs par latviešu tautas nākotni, un kas mūs piesaista tuvāk pie latvietības un Latvijas.

Tomēr tas nemaina to, ka vecākai paaudzei aizejot, mūsu aktīvo latviešu sabiedrības locekļu skaits samazinājās, vairums jauniešu precās ar cittautiešiem, un latviešu valodas zināšanas paliek vājākas. Reizē ir pozitīva pazīme, ka dzirdam nelatviski runājošus partnerus un latviešus vaicājot, kur var mācīties vai uzlabot savu latviešu valodu. Vecāki un vecvecāki prasa, kā var palīdzēt pavisam jaunākajai paaudzei jau no dzimšanas iemācīt latviešu valodu.

Tālāk attīstot tīmekļa vietni, ņemsim šīs vajadzības vērā. Esam gandarīti ar LNAK jauno zīmolu, e-pasta apkārtraksta dizaini un jaunās tīmekļu vietnes funkcijām. Šogad piestrādāsim pie vietnes satura, pievilcības un noderīguma Kanādas latviešu sabiedrībai, lai sekmētu mūsu organizācijas mērķus. Turpināsim aktīvi piesaistīt un savest kopā organizācijas un indivīdus, uzturēsim sarīkojumu kalendāru, veicināsim pilsonisko līdzdalību, piedāvāsim jaunus vizuāla satura formatus, radīsim latviešu pozitīvu tēlu latviski un nelatviski runājošai publikai. Liksim īpašu uzsvaru pasniegt informāciju par latviešu valodas mācības resursiem tiem, kuri nav skolas vecumā – mazuļiem un pirmskolas bērniem, un pieaugušajiem.

Paredzētie jaunumi:

– divas īpašas sadaļas, kas atbilst sabiedrības prasībām pēc: 1) latviešu valodas mācībām un palīgrīkiem pieaugušajiem 2) palīgrīkiem mazuļu latviskai audzināšanai

Ir dažādas tīmekļa vietnes un lietotnes, ieskaitot sietins.lv, kas kalpo šiem mērķiem. Bet daudzi par tām nezina, bieži ir grūti tās sameklēt, un tad vēl ir jāizsijā kas der, un kas neder. Tipiski draugs uzzina no drauga, “Mans mazdēls mīl “Tutas lietas” mini-seriālu”, vai “Man telefonā ir latviešu darbības vārdu konjugācijas app”. Nodoms ir sakopot šo informāciju, lai tā ir viegli pieejama visiem Kanādas latviešiem.

Lai izveidotu šīs sadaļas, ir paredzētas divas īslaicīgi apmaksātas pozīcijas. Ja Jūs vēlaties vairāk uzzināt, vai vēlaties pieteikties uz vienu vai otru no šīm pozīcijām, lūdzu atsūtiet epastu uz admin@lnak.org.

– foto galerijas ar vieglu procesu, kā tās pievienot

Latvija Amerikā avīzē un Facebook regulāri parādās foto galerijas no sarīkojumiem, bet tās sasniedz tikai specifisku publiku, un ātri pazūd. Ievietojot foto galerijas www.lnak.org tīmekļa vietnē, tās būs pieejamas plašākai publikai un uz ilgāku laiku.

– divas videoierakstu sadaļas, viena īpaši bērniem

Pašlaik regulāri izmainām videoierakstus, ko rādam mājas lapā, bet kad esam tos nomainījuši, vecie vairs nav pieejami. Ar pieteikto uzlabojumu, varēs apskatīt arī iepriekš publicētos videoierakstus. Piedomājam par videoierakstu izvēles kvalitāti un dažādību, lai tie attēlo mūsu vietējo sabiedrību un arī tuvāk iepazīstina ar Latviju. Izveidosim onlaina procesu, lai arī lasītāji var ieteikt videoierakstus.

– Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības mini-sadaļa, lai mājas lapā parādās jaunākais no PBLA ar linku uz tās mājas lapu

– šī gada pirmajā pusē sniegt informāciju un mudinājumu piedalīties Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanās

– pilnveidosim vietnes angļu valodas versiju

Piestrādāsim pie tulkojumu disciplīnu un gādāsim par vērtīgu saturu angļu valodā, lai uzrunātu nelatviski runājošos un sekmētu latviešu pozitīvo tēlu Kanādas publikai