LNAK biedrzinis Jānis Lielāmers

Labdien! Mani sauc Jānis Lielāmers. Kopš 2022. gada LNAK padomes pavasara sesijas esmu uzņēmies pienākumus LNAK valdē kā biedrzinis. Vai esat jau samaksājuši LNAK 2023. gada biedru naudu? Paldies, ja esat!

Pirmais gads LNAK valdē paskrējis nemanot, un diezgan lielā tempā ir izdevies iemācīties daudz. Lai gan esmu jaunpienācējs Kanādas latviešu saimē un reizēm varbūt nezinu, vai īsti te iederos, es tomēr mēģinu, un ceru, ka man nedaudz arī izdodas. Esmu nodzīvojis Kanādā nedaudz vairāk par desmit gadiem, esmu dzīvojis Toronto, Vankuverā un Otavā. Katrā pilsētā ir bijis latviešu pulciņš, kas mani ir pieņēmuši.

Mūsu latviešu kopiena veidota no indivīdiem, kā tu un es. No tiem, kas salīdzinoši nesen atbraukuši no Latvijas, un tādiem, kas šeit Kanādā dzīvojuši visu vai gandrīz visu mūžu. Vairums otrā, trešajā un pat ceturtajā paaudzē. Kaut kas mūs visus satur kopā, mūs satur piederība latviešu tautai. Kultūra, latviešu valoda un kopā laika pavadīšana savējo lokā. Mēs turamies kopā ar dziedāšanu, dejošanu un visām citām latviešiem piederīgām lietām. Bieži vien ne tikai latviešu valodā, taču pieņemam arī tos, kas latviešu valodu neprot, bet grib ar mums būt kopā.

Tieši tik raiba ir mūsu sabiedrība, un… jo raibāka, jo stiprāka. Ar turēšanos kopā es gribētu pievērst uzmanību arī mūsu nacionālai organizācijai Kanādā — LNAK, kas gadiem skrienot ir mainījusies un turpinājusi meklēt savu ceļu latviešu vidū.

Katra paaudze ienes organizācijā kaut ko citu, es ceru, šī paaudze atnesīs jaunu spēku un idejas, kas kopā stiprinās LNAK tīklu pāri Kanādai. Saturēs visas mūsu latviešu organizācijas kopā. Šajā gadā mēs esam uzsākuši stiprināt saites starp LNAK un parējām latviešu organizācijām, arī ar LNAK pārstāvju Kanādas pilsētās pārskatīšanu, esošu un jaunu attiecību veidošanu. Es ceru, ka līdz šī gada beigām mēs būsim paspējuši uzrunāt visus.

Pēdējā gadā ir nākuši klāt jauni pārstāvji, piemēram, Gvelfā Ontario un Okanagan ielejā Britu Kolumbijā, arīdzan galvaspilsētā Otavā. Mēs turpinām meklēt ciešākus kontaktus ar sabiedrībām Vankūverā un Kalgarijā. Priecājamies par tiem, kas aktīvi pieteikuši sevi un noteikti visi ir pieminēšanas vērti. Šeit tikai daži: Okanagan ielejā Liene Sestule, pārstāve Otavā Sarma Merdian, Gvelfā mūs pārstāv Arnis Miķelsons, Hamiltonā LNAK tiek pārstāvēta ar organizāciju HALO (Hamiltonas Apvienotā latviešu organizācija), mēs bieži dzirdam par aktivitātēm Edmontonā un Enas Rudovics vārdu. Dzirdam arī citus, turpināsim uzrunāt pārstāvjus pārējās Kanādas pilsētās un droši uzrunājat arī mūs.

Veidosim kontaktus ar pārējām latviešu organizācijām, lai pārskatītu iespējas, kur mēs LNAK varam palīdzēt, un aicinu arī jūs pašus uzrunāt LNAK tieši un ar pārstāvju palīdzību. E-pasts: lnak@lnak.org. Aicinu sazināties/uzrakstīt epastu un dalīties ar saviem uzskatiem, idejām un rūpēm. Lūdzu sekojiet līdzi stipendiju iespējām, kā arī kultūras un politiskajām aktivitātēm. Atbalstiet LNAK ar labu vārdu, maksājot biedra naudu un apsveriet iespēju ziedot.

Lai viss izdodas!
Jānis Lielāmers