Meklēt organizāciju

Hamiltonas Daugavas Vanagi

Latvian Relief Society
Latvian Relief Society

 *  * 

Toronto Dievturu Burtnieku saime

LATVIAN DIEVTURI COMMUNION BURTNIEKI - TORONTO
Dievturība ir latviešu senču reliģija, kura līdz mūsu dienām saglabājusies pateicoties tautasdziesmām. Mums ir saglabātas apmēram divi miljoni dainu, tajās ir daudzi tūkstoši reliģiska satura tekstu.
LATVIAN DIEVTURI COMMUNION BURTNIEKI - TORONTO

 *  * 

Daugaviņa

Tautas deju pulciņš visām paaudzēm: bērniem, jauniešiem un Meistariem (videjai paaudzei).

 *  * 

Delnas Atbalsta Grupa

Delnas atbalsta grupas galvenais mērķis ir atbalstīt Delnas darbu no Kanādas.

 *  * 

Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra (LIAA)

Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra
Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra (LIAA) izveidoja pārstāvniecību Kanādā 2022.gada martā. Tai ir divi galvenie darbības pamatdarbības mērķi Kanādā: veicināt Latvijas uzņēmumu preču un pakalpoju eksportu uz Kanādu un Kanādas uzņēmumu investīciju piesaisti Latvijā.
Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra

Bizness, LIAA *  * 

Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola

Toronto Latvian Association Saturday School
Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolas darbības mērķis ir izkopt latvisko identitāti un kultūru, apgūt latviešu valodu un stiprināt saites ar latviešu tautu.
Toronto Latvian Association Saturday School

Bērniem *  * 

HALO komiteja

Hamilton Latvian committee
Hamiltonas apvienotās latviešu organizācijas
Hamilton Latvian committee

Dažādi *  * 

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā

Latvian National Federation in Canada
LNAK logo
LNAK ir Kanādas latviešu jumta organizācija.
Latvian National Federation in Canada

LNAK *  * 

Izglītības un Kultūras Fonds

Education and Cultural Foundation
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) Izglītības un Kultūras fonds (IKF), ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas atbalsta latvisko izglītību, kultūras pasākumus un LNAK darbību Kanadā.
Education and Cultural Foundation

IKF *  *