Organization search

Daugavas Vanagu Sv. Katrīnas nodaļa

Latvian Relief Society St. Catharines chapter
Latvian Relief Society St. Catharines chapter

* *

Skanda

Latviešu mūzikas ansamblis

* *

Hamiltonas koris

Hamilton Latvian choir
Hamilton Latvian choir

* *

Kristus draudze Hamiltonā

Christ Church in Hamilton
Christ Church in Hamilton

* *

Latviešu skola Hamiltonā

Latvian school in Hamilton
Latvian school in Hamilton

* *

Hamiltonas Latviešu Biedrība

Latvian Society of Hamilton
Latvian Society of Hamilton

* *

Hamiltonas Daugavas Vanagi

Latvian Relief Society
Latvian Relief Society

* *

Toronto Dievturu Burtnieku saime

LATVIAN DIEVTURI COMMUNION BURTNIEKI - TORONTO
Dievturība ir latviešu senču reliģija, kura līdz mūsu dienām saglabājusies pateicoties tautasdziesmām. Mums ir saglabātas apmēram divi miljoni dainu, tajās ir daudzi tūkstoši reliģiska satura tekstu.
LATVIAN DIEVTURI COMMUNION BURTNIEKI - TORONTO

* *