Meklēt organizāciju

Montreālas latviešu organizāciju padome

Council of Montreal Latvian Organizations
Council of Montreal Latvian Organizations

 *  * 

3×3 nometne Tērvetē

3x3 Latvian Roots Camp
Vispusīga latviska mūžizglītība visām paaudzēm
3x3 Latvian Roots Camp

 *  * 

Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība

Toronto Latvian Pensioners' Association
Dievam, tuvākam, un savai tautai
Toronto Latvian Pensioners' Association

 *  * 

Daugavas Vanagi Kanadā – Zemes Valde

Latvian Relief Society of Canada "Daugavas Vanagi"
Latviešu Aprūpes Organizācija Kanadā. Dibināta 1953. gadā. Nodaļas Toronto, Hamilton, Ottawa, St. Catharines & London
Latvian Relief Society of Canada "Daugavas Vanagi"

 *  * 

Kanādas Latviešu centrs Toronto

Latvian Canadian Cultural Centre
Kanadas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir “Dzīva tauta dzīvā vidē”. Tā mērķis ir saglabāt latviešu kultūru un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Centrā arī notiek sarīkojumi vietējai publikai un dažādām organizācijām.
Latvian Canadian Cultural Centre

 *  * 

laikraksts “Latvija Amerikā”

Toronto iznākošs laikraksts latviešu valodā

 *  * 

Toronto Diždancis

Tautas deju kopa dibināta 1948 gadā. Vēl dejojam!

 *  * 

Apolonijas Veteres bibliotēka

Apolonijas Veteres bibliotēka ir visu Kanādā dzīvojošo latviešu bibliotēka. Latviešu Centra Toronto Bibliotēkas pamatuzdevums ir lietotājiem piedāvāt grāmatas un cita veida izdevumus par Latviju un latviešiem

 *  * 

Otavas Rotaļa

Latvian folk dance group - Otavas Rotaļa
Latviešu tautas deju kopa Otavā
Latvian folk dance group - Otavas Rotaļa

 *  * 

Tērvete

 *  *