Pieteikšanās ALA Izglītojošiem ceļojumiem latviešu izcelsmes jauniešiem no 13 – 15 g.v. uz Latviju ir iesākusies

   

Arī Kanādas jaunieši ir laipni aicināti piedalīties!

“Sveika, Latvija!” ceļojuma valoda ir latviešu. Dalībniekiem ir jāsaprot latviešu sarunas valodu un ir jāspēj izteikties latviešu valodā. Visas pamācības, gidu stāstījumi, ekskursijas un ikdienas sarunas ar vietējiem latviešiem (kā piem. restorānos un viesnīcās) būs latviešu valodā. No dalībniekiem sagaidīs, ka runās savā starpā latviski.

“Heritage Latvia” – mazāks uzsvers latviešu valodai. Šis ceļojums ir piemērots dalībniekiem, kuriem nav ērti runāt latviski, vai arī tiem, kuriem ir grūtāk saprast latviešu valodu. Norādījumi un ekskursijas būs abās valodās. Gidu stāstījumi būs angļu valodā, lai dalībnieki var pilnvērtīgi saprast attiecīgo informāciju, taču ikdienas sarunās ar vietējiem latviešiem (piem. restorānos un/vai viesnīcās) ceļojuma dalībnieki tiks aicināti pēc iespējas runāt latviski. Lūdzam nopietni apsvērt, kurš ceļojums dalībniekam ir piemērotāks. ABI CEĻOJUMI IR VIENĀDI UN VIENLĪDZ NOZĪMĪGI. Informācija par ceļojumiem, datumiem un maksām ir atrodama: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/izglitojosie-celojumi/

Lūdzu sazinieties ar LNAK biroju lnak@lnak.org, lai saņemtu vairāk informācijas par to, kā Kanādas jaunieši var piedalīties.

2024. g. datumi:

“Sveika, Latvija!” no 9. – 22. jūnijam
“Sveika, Latvija!” no 11. – 22. augustam
“Heritage Latvia” no 16. – 27. jūnijam