PBLA nākamos divus gadus vadīs Pēteris Blumbergs un Mārīte Kļaviņa.

Notikušas PBLA vadības vēlēšanas, nākamos divus gadus vadībā būs ASV un Eiropas latviešu pārstāvji

Nule, kā notikušajās PBLA vadības vēlēšanās Pēteris Blumbergs pārvēlēts uz otro termiņu un vadīs apvienību 2024. un 2025. kalendāra gados. Par viņa vietnieci uz šo pašu laika periodu ievēlēta Eiropas latviešu apvienības pārstāve PBLA valdē Mārīte Kļaviņa.

Pēteris Blumbergs ir dzimis un audzis Čikāgā. Latvisko izglītību ieguvis Krišjāņa Barona skolā Čikāgā un Gaŗezera vasaras vidusskolā (GVV). Viņam ir Ilinojas universitātes B.S. grāds ekonomikā un J.D., ar atsauksmi DePaul Universtātē, Čikāgā, kur bijis DePaul Law Review redaktors. Pirms vairāk nekā 20 gadiem pārcēlies uz Vašingtonu, kur strādā par advokātu.

P. Blumbergs no 2015. līdz 2021. gadam darbojās kā Amerikas latviešu apvienības (ALA) valdes priekšsēdis un ALA pārstāvis PBLA valdē. Viņa vadības laikā spilgtākie notikumi bija Latvijas simtgades svinības ko plaši atzīmēja apvienības organizācijās, tika nodibināta biznesa konference Spotlight Latvia, un ALAi dubultojās pamatkapitāls, kas COVID-19 pandēmijas laikā ļāva sniegt nozīmīgu finansiālu palīdzību latviešu skolām un nometnēm ASV.

Kopš 2022. gada janvāra Pēteris Blumbergs vada Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA), par galvenajiem apvienības mērķiem izvirzot Latvijas aizsardzības un drošības jautājumus, kas saasinājušies saistībā ar Krievijas vardarbīgo iebrukumu Ukrainā. Svarīgi apvienības darbā ir arī diasporas izglītības un kultūras, kā arī ar remigrāciju saistītie jautājumi. Lai veicinātu diasporas un dažādu Latvijas uzņēmēju sadarbību, P. Blumberga vadībā 2023. gada vasarā ar vērienīgu Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu (PLEIF) Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās tika sekmīgi atzīmēts PLEIF norises desmitais gads.

Pēteris ir precējies un kopā ar sievu Lauru uzaudzināti četri dēli: Aleksandrs un Grants, kas abi absolvējuši Virdžīnijas Universitāti (University of Virginia) un strādā tautsaimniecības konsultāciju nozarē, un jaunākie dēli, dvīņi Edijs un Filips, kas studē Vanderbilt un Northwestern universitātēs ASV. Visi četri dēli piedalās latviešu sabiedrības dzīvē un ir GVV absolventi.

Mārīte Kļaviņa kopš 2022. gada ir aktīvi darbojusies kā Eiropas latviešu apvienības (ELA) pārstāve PBLA. Būdama PBLA valdes locekļa amatā, viņa ir aktīvi iesaistījusies vairākos aktuālu jautājumu risināšanā, piemēram, Pasaules Latviešu Ekonomikas un Inovāciju Foruma (PLEIF) organizēšanā. Viņa arī ir vairākkārt PBLA paspārnē tikusies ar Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, pārrunājot un iekļaujot diasporas jautājumus Latvijas politikā. Vienlaikus Mārīte jau astoņus gadus vada Frankfurtes latviešu biedrību, uzturot ciešas saites ar vietējo Vācijas latviešu diasporu.

M. Kļaviņa ir dzimusi Tallinā, Igaunijā, bet savu skolas laiku pavadījusi Rīgā, vidējo izglītību iegūstot Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Mārīte Vācijā dzīvo kopš 2003. gada, kad tur uzsāka savas studijas. Viņai ir maģistra grāds ekonomikā, ko ieguvusi Ķelnes universitātē. Šobrīd M. Kļaviņa kopā ar savu ģimeni dzīvo Frankfurtē pie Mainas un savu ikdienu velta savām trīs meitām. Paralēli Frankfurtes latviešu biedrības vadīšanai Mārīte kopš 2022. gada Eiropas latviešu apvienībā veic arī iekšējā revidenta pienākumus.

M. Kļaviņa uzsver, ka viņas pienesums PBLA darbā būs sapratne par nelielo Eiropas latviešu diasporas organizāciju darbu un vajadzībām. “Kā Frankfurtes Latviešu biedrības dibinātāja un vadītāja es labi pārzinu un izjūtu zem mūsu jumtiem esošo mazo biedrību izaicinājumus, kuras ikdienā iestājas ne tikai par latviešu valodas un kultūras saglabāšanu savās mītnes zemēs, bet ir pastāvīgos finansējuma un cilvēkresursu meklējumos.”

PBLA priekšsēdi un viņa/as vietnieku PBLA valde ievēl no sava vidus uz divu gadu termiņu aizklātā balsojumā. Vēlēšanas tradicionāli notiek ik pēc diviem gadiem decembrī, lai jaunā vadības komanda varētu sākt pildīt pienākumus ar 1. janvāri.

Kā pirmo darba uzdevumu P. Blumbergs un M. Kļaviņa uzsver PBLA darba prioritāšu izstrādāšanu, kā arī galveno notikumu kalendāra veidošanu. 2024. gada sākumā tiek plānota PBLA vadības delegācijas vizīte Rīgā, lai tiktos ar valdības pārstāvjiem un sadarbības partneriem un saskaņotu kopīgā darba prioritātes.

(PBLA pārstāvniecība)