Baltiešu sadarbība, lai atbalstītu Ukrainas brīvību

2023.g. 9. decembrī, lietuviešu vēstnieks Kanādā Darius Skusevičius rīkoja darbnīcu, lai savestu kopā Kanādas baltiešu kopienu Ukrainas atbalstam. Baltieši labāk nekā visas citas tautas pasaulē saprot Krievijas agresijas šausmīgās sekas, un pašreiz, atbalsts Ukrainai ir baltiešu sabiedrības Kanādā svarīgākais uzdevums.

Pasākumā piedalījās apmēram 40 pārstāvju no latviešu, lietuviešu, igauņu un ukraiņu organizācijām. Starp dalībniekiem bija Kanādas ukraiņu kongresa Toronto nodaļas priekšsēdis Petro Šturins (Petro Schturyn) un ārlietu sakarniece Marijka Stadnika (Marijka Stadnyk), un Latvijas vēstniecības Kanādā padomniece Stella Ankrava. Iepazināmies arī ar Anastasiju Ringi, ukraiņu žurnāliste no Krimas, kura ir arī Ir žurnāla korespondente.

Dalībnieki sadalījās pa darbu grupām pēc interesēm – politika un valdības attiecības, mediji un desinformācija, pasākumi, un sabiedrības aktivizēšana. Katrai grupai bija uzdevums izdomāt trīs konkrētas aktivitātes, ko baltiešu organizācijas varētu virzīt uz priekšu nākamā gada gājumā.

Viena tēma visa pasākuma garumā atkārtojās: cik svarīga ir baltiešu organizāciju iekšējā sadarbība. Vairākas grupas ieteica, ka vajadzēja izveidot Ukrainas atbalsta grupu, kurā vairākas reizes gadā, baltiešu organizācijas varētu koordinēt savas Ukrainas atbalsta darbības. Tai skaitā, ir svarīgi vienotā balsī uzrunāt Kanādas valdību – varētu sagatavot sarunu vadlīnījas, lai savās tikšanās ar Kanādas valdības pārstāvjiem, visas baltiešu organizācijas uzsvertu tos pašus lūgumus par labu Ukrainai. Politikas grupa arī uzsvēra, ka vajadzētu biežāk sadarboties ar jauniešiem, īpaši sakarā ar Kanādas valdības attiecībām. Ministri un parlamentārieši biežāk piekritīs satikties ar jauniešiem, vai piedalīsies jauniešu rīkotos pasākumos.

Arī izskanēja vajadzība centralizētiem baltiešu informācijas kanāliem – lai baltieši varētu piedalīties viens otru Ukrainas atbalstu pasākumos, un lai pasākumi nepārklātos.

Svarīgākais: visi piekrita, ka ar laiku, Kanādas plašais atbalsts Ukrainai ir pakritis, un ka baltieši to nevar atļaut vai pieņemt. Karš ir jau ildzis divus gadus, un ir laiks, ka baltiešu organizācijas stratēģiski sadarbojas, lai dotu enerģiju un aktivizētu savas sabiedrības Ukrainas labā.

Līva Zemīte