LNAK valdes priekšsēža Dr. Fritz Traugott Kristberga sveiciens valstsvētkos

Vēsturnieks Uldis Ģērmanis ir raksturojis 18. novembri, ka tā ir diena, kas “ir ieguvusi neizdzēšamu spožumu..” (Latviešu tautas piedzīvojumi , 1974, 264.lpp). Un tā ir gan diena, kuŗā skatāmies tautas nākotnē ar priecīgu un cerīgu skatu, ar patiesību kā pienākas brīviem cilvēkiem brīvā tautā.

Bet, šodien arī atzīstam, ka priekšā stāvošās problēmas mums un Latvijas jaunai valdībai ir nobaidoši lielas. Krievijas imperiālistiskais un nemorālais karš pret Ukrainu, ekonomiskā krīze pasaulē, emigrācija no Latvijas, un daudz cits -viss, liekas kā turpinājoša draudīga vētra mūsu mazai tautai.

Bet burulaivu zēģelētājiem ir divi ļoti trāpīgi izteicieni. Abi uzrunā zēģeļlaivas divas ekstrēmas problēmas, – kad nav vēja, jeb vai kad ir pārāk daudz vēja. Viņi saka: kad nav vēja, tad airē! Un kad ir vētra: ķeries pie stūres, uzmani zēģeli, vadi savu laivu!

Mums personīgi nedz musu tautai nav apsolīta dzīve bez vētras. Bet mūsu vēsture gan drošina, ka mūsu tautai ir spēks, gudrība un iedvesme, lai mēs paši vadītu mūsu dzīves laiviņu caur jebkuŗām vētrām. Zīmīgais ir, ka atbildība veikt tautas nākotni pirmkārt pienākas mums pašiem, – tieši kā pienākas brīviem cilvēkiem un brīvai valstij pasaulē.

104. gadā kopš Latvijas pirmās neatkarības proklemācijas, mēs arvien esam aicināti censties, neuzdot, nebeigt, nezaudet cerību, bet arvien katrs ar savām spējām, ar mūsu daudzveidīgo pieredzi un pat ļoti atšķirīgām domām un idejām, – visiem kopā arvien turpināt Latvijas dzīves darbu. Ceļš ir vēl tāls.

Jau 1922. gadā Kārlis Ulmanis redzēja, ka ceļš būs tāls un reizem grūts. Viņš aicināja tautiešus uz neatlaidību un izturību ar šādu salīdzinājumu:

Ceļā uz Rīgu divi nokusuši gājēji bija sasnieguši Baloža krogu, un viens, pavisam noguris, negribēja vairs tālāk iet. Tad otrais, būdams lielāks optimists, uzsauca: iesim tikai uz priekšu! Vēl tikai pavisam desmit verstes līdz Rīgai palikušas, un priekš mums diviem tas iztaisa ne vairāk kā piecas vērstes uz vīra.”

(Degsme, 361.lpp “Zemes spēks” 1922. gadā)

18. novembris – ar savu neizdzēšamu spožumu – mums arvien rāda ceļu tikai uz priekšu.

Dr. Fritz Traugott Kristbergs
LNAK Valdes priekšsēdis