Latvijas karogs plīvo Ontārio pilsētās

18. novembrī Latvijas karogs bija svinīgi pacelts Gvelfā, Hamiltonā, Otavā un Toronto.

2022 11 18 karogs Guelph

Gvelfā:

No kreisas: Lisa Schincariol McMurtry, Arni MIkelsons, Guelph City Councillor Leanne Caron, Natali Baird, Pauls Miniats, MP Lloyd Longfield, Paul Ricciatti, Rita Ozolins Ricciatti, Paul Zago

Paldies LNAK pārstāvim Gvelfā Arnim Miķelsonam par izkārtojumu.  Karogs plīvos veselu nedēļu.  Bija arī raksts Gvelfas presē: Guelph Today

 

 

 

 

Hamiltonā:

Hamiltonā karogs plīvo pie pilsētas nama blakus Ukrainas karogam, un pie Latviešu biedrības nama.

2022 11 18 karogs Hamiltona

Otavā:

Otavā karogs plīvo pie pilsētas nama.2022 11 18 karogs Otava

Toronto:

2022 11 18 karogs Toronto City Hall

Plkst. 11os Latvijas LNAK priekšsēdis Fritz Kristbergs vadīja karoga pacelšanu pie Toronto pilsētas nama, bet 12os pie Ontārio valdības ēkas.

No kreisas: Iveta Bertovska, Katrīna Dimanta, Laima Dimanta, Elita Pētersone, Gunta Krūmiņa, Ilze Kuplēna-Ewart, Kārlis Vasarais, Toronto pilsētas padomniece Shelley Carroll, Fritz Kristbergs, Ingrīda Zemīte, Agra Vāgnere, Toronto pilsētas padomniece Amber Morley For Ward 3, Kārlis Vasarais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēstnieka Kaspara Ozoliņa izkārtojumā notika karoga pacelšana pirmo reizi pie Ontario valdības ēkas Queen’s Park.

Goda konsuls Ontārio Kārlis Vasarais vadīja norisi.  Klātesošos uzrunāja Ontārio valdības spīkeris Ted Arnott, Ontārio parlamenta loceklis Billy Pang, Latvijas vēstnieks Kanādā Kaspars Ozoliņš, un LNAK padomes priekšsēde Ilze Kuplēna-Ewart.

No kreisas: LNAK padomes priekšsēde Ilze Kuplēna-Ewart, goda konsulis Ontārio Kārlis Vasarais, Ontārio parlamenta loceklis Billy Pang, LNAK valdes priekšsēdis Fritz Kristbergs, Ina Ozoliņa, Latvijas vēstnieks Kanadā Kaspars Ozoliņš, Ontārio parlamenta spīkers Ted Arnott, LNAK kultūras nozares vadītāja Agra Vāgnere, LNAK valdes vice-priekšsēde Ingrīda Zemīte, Katrīna Dimanta, Kārlis Vasarais, LNAK padomes locekle Iveta Bertovska, Laima Dimanta.  Paldies Dimanta māsām, kuras pavadīja Latvijas himnu ar ukelele un flauti.

 2022 11 18 karogs Queens Park 2

2022 11 18 karogs Queens Park grupas bilde