LNAK valdes priekšsēdis Fritz Kristbergs

Daudzi mani jau pazīst kā bijušo Sv. Jāņa draudzes Toronto mācītāju un Kanādas apgabala prāvestu. Iesākot jauno LNAK valdes priekšsēža amatu, vēlos sevi iepazīstināt no citas personīgas perspektīvas:

Mans vārds – Fritz Traugott Kristbergs – ir manas dzīves vēsture un mans centiens izprast sevi kā latvieti pasaulē. Esmu īsts trimdinieks – fiziski un garīgi – jo, kaut gan nejūtos nekur pilnīgi “mājās”, tāpēc esmu visur “mājās.”

Dzimu Vācijā 3. reiha laikmetā, kad bērniem bija atļauti tikai “īsti” vācu vārdi. Tā manā dzimšanas apliecībā rakstīts vācu vārds. Imigrējot uz ASV un uzaugot 1950. gadu konservatīvā kultūrā un “House Un-American Activities Committee” iespaidā, mans, un citu latviešu vārdi, radīja grūtības un pārpratumus—“Latvian? Oh, like Latin-American?”, vai nespēja pat vārdu pareizi izrunāt. Kaut gan bija ļoti labi panākumi skolā, sportā un mūzikā, nekad nejutu, ka piederēju; latviešu “trimdinieku” mentalitāte arī veicināja atdalību no vietējiem. Latviešu sabiedrībā bija nemitīga cīņa pret centieniem latviskot manu vārdu.

Graduate skolā mani gandrīz ievēlēja par prezidentu “Foreign Students Association”, kaut gan biju ASV pavalstnieks!

Kad pārcēlos uz Vācīju vārda problēmas bija citas – vācieši gribēja rakstīt ģimenes vārdu ar “Ch” (kā bija manam dāņu izcelsmes vectēvam) un ne ar “K” burtu. Runāju labu vācu valodu, bet vācieši sprieda, ka, pēc akcenta, esmu dānis! Ceļojot uz Berlīnu vai Austrumvāciju, bija arvien lielākas problēmas pie DDR robežas un ar policiju – “Vācu vārds, dzimis Vācijā, ASV pase, neierobežota uzturēšanās atļauja Vācijā – ko viņš šeit dara?” – “Amerikānisch, Lettische, Deutsche – was eigentlich sind Sie?”

Kanādā esmu tagad dzīvojis 37 gadus – ilgākais laiks manā mūžā vienā vietā! Kanādas kultūrā jūtos kā mājās.  Monastery Drive, Oakville ir mana “mājasvieta” kur, kopā ar Lilitu, veidoju dzīvi.

Latvija ir mana “Tēvu (un Mātes) zeme”, bet ne pilnīgi mana zeme. Saites ar Latviju un ģimeni tur ir ciešas un noteicošas manai dvēselei un identitātei. Bet esmu tomēr trimdinieks – tā ir tikai vienkārša vēstures realitāte.

Mācītāja amatā centos izzināt un mācīt, kas mēs esam kā latvieši un kristieši pasaulē. Dažreiz man tas pat izdevās. Bet tas arvien paliek dzīvs un esenciāls jautājums: Kas mēs esam? Kur piederam? Kas nosaka mūsu piederību latviešu tautai—vārds, valoda, politika, ģimene …?

Pāri visiem administrācijas, politiskiem un citiem pienākumiem LNAK valdē, mana augstākā prioritāte ir turpināt meklēt atbildes uz šiem dzīves jautājumiem.

Fritz Kristbergs