LNAK valde tiekas Sidrabenē

26. augustā LNAK valde satikās klātienē Sidrabenē. Kopīgā tikšanās vismaz vienreiz gadā ir vajadzīga, lai dažādotu tik ierasto valdes sēdi Zoom platformā. Visi atzina, ka tikšanās klātienē stiprina komandas garu un veicina savstarpējo komunikāciju.

LNAK prezidents pastāstīja valdei par Ukraiņu neatkarības dienas svinību apmeklēšanu Etobicoke, iespaidīgs pasākums, kas pulcēja vairāk nekā 10 tūkstošus dalībniekus. Šajā pasākumā bija atsevišķa tikšanās, kur prezidentam bija iespēja satikties ar Ontario premjeru Doug Ford, un Toronto pilsētas galvu Olivia Chow, kā arī citus provinces and federālās valdības pārstāvjus.

Fritz Kristbergs informēja viņš ir sarakstījies ar diviem federālajiem ministriem Bill Blair and Anita Anand, lai apsveiktu viņus ar jaunu federālo ministru portfeļa saņemšanu. Viņš dalījās ar vairākām detaļām, valdes locekļiem gūstot pilnu priekšstatu par sarakstēm un turpmākiem soļiem attiecību veidošanā.

LNAK Vice priekšsēde Ingrīda Zemīte informēja valdi par mājaslapas uzlabojumiem un LNAK logo maiņu. Ingrīda uzsvēra, ka pasākuma kalendārs mājaslapā ir labi izveidots un lēnām sabiedrība iesākusi to lietot, pieminot, ka vēl daudz darba būs jāiegulda, lai pilnībā baudītu visas priekšrocības. Logo nomaiņai darbojas komiteja, kas sastrādājot ar firmu Assorted. Darbs turpinās, ar mērķi to pabeigt oktobra beigās.

Gunta Reynolds, Gunta Krūmiņš un Jānis Lielāmers pastāstīja valdei par darbu 18. novembra rīcības komitejā Toronto. Pastāstīja par līdz šim paveikto un plānoto. Uzteica labo sadarbību ar Toronto latviešu centru un tieši Ivaru Mikelšteinu, kas arī darbojas šajā komitejā. 18. novembra svinības noritēs zem nosaukuma: Mēs – Tautas Jostā Raksts. Piedalījusies mūzika grupa no Latvijas “Ogas”. Izdevumu pozīcijas ir noskaidrotas, darbs norit pie sponsoru uzrunāšanas un 18. novembra dienas plāna pilnveidošanas. Muzikālo programmu ar Latvijas mūziķiem palīdz kārtot Jānis Beloglāzovs. Karogu pacelšana 18. novembrī notiks pie Latviešu Centra Toronto un Toronto pilsētas domes.

Komiteja darbu iesāka jūnijā un aktīvu darbu paredz līdz pasākuma veiksmīgai aizvadīšanai novembrī.

LNAK valde nolēma izvērtēt iespējas mudināt un atbalstīt 18. novembra svinību organizēšanu arī citās Kanādas latviešu organizācijās.

Fritz Kristbergs lūdzu valdi nozīmēt pārstāvjus ALAs kongresa apmeklēšanai, kas notiks 12 – 15. oktobrī. Valde pieņēma lēmumu sūtīt Ingrīdu Zemīti, Guntu Reynolds un Jāni Lielameru kā LNAK pārstāvjus uz kongresu.

Valde pārrunāja finanšu stāvokli un vajadzību pārskatīt izdevumus, lai ieliktu labus pamatus veselīgai finanšu plūsmai.

Dace Veinberga pastāstīja valdei par LNAK apkārtraksta veidošanu un sūtīšanu sabiedrībai, par sarežģījumiem un risinājumiem. Alberts Upeslācis izteica un klātesošā valde atbalstīja atzinību Dacei un Ingrīdai par apkārtraksta veidošanu. Atzīstot cik grūts darbs prasa teksta veidošanu, koriģēšanu un savākšanu. Ingrīda lūdzu izvērtēt iespējas piesaistīt brīvprātīgos, Ilze Kuplens-Ewart lūdza meklēt atbalstu brīvprātīgajiem LNAK padomē.

Valdē tika apspriest jautājums par diasporas dažādību un nepieciešamību skaidrot Latvijas valdībai atšķirības starp veco un jauno diasporu. Eiropā esošā diaspora, atrodoties tuvāk Latvijai, ir struktūrā un pieredzē krietni savādāka nekā Ziemeļamerikas latviešu kopienas. Vajadzības arī ir savādākas. Atbalsta sniegšanu vajadzētu pārdomāt derīgu visām kopienām.

Noslēgumā valde pārrunāja un iezīmēja vajadzību sākt laicīgi plānot LNAK pilnsapulci un padomes sēdi pavasarī. Valde meklēs jaunas iespējas to organizēt piesaistot lektorus, padarīt interesantāku un pievilcīgāku, lai ikgadējais notikums būtu gaidīts notikumus latviešu sabiedrībai Kanādā.

LNAK valdes sēdes ausgusta apraksts veikts no LNAK valdes sēdes protokola, kas apstiprināts LNAK valdes sēdē septembrī.

Pateicos par lasītāju interesi Kanādas latviešu centrālās organizācijas darbā. Aicinām atbalstīt mūsu organizāciju ar labu vārdu, maksājot biedra naudu un  apsvērt ziedojumu organizācijas nākotnei.

Jānis Lielāmers, LNAK biedrzinis.