Igauņu uzņēmums “Fibenols” investēs līdz 700 miljoniem eiro, lai attīstītu biorafinēšanas ražotni Latvijā

15. martā tika parakstīts Saprašanās memorands starp Igaunijas uzņēmumu Fibenol OÜ un Ekonomikas, Finanšu, Zemkopības, Klimata un Enerģētikas ministrijām un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta īstenošanu ar kopējo investīciju apjomu no 600 līdz 700 miljoni eiro.

“Nākot no Igaunijas, mēs apzināmies, ka valstis, kas bagātas ar koksnes resursiem, pilnībā neizmanto šī resursa potenciālu. Tas mūs iedvesmoja meklēt risinājumus. Pēc Igaunijas pilotražotnes nodošanas ekspluatācijā nākamais mērķis ir izveidot pirmo komerciāla mēroga biorafinēšanas rūpnīcu. Vēlamies maksimāli izmantot vietējo koksnes biomasu un Latvijai raksturīgās priekšrocības, kuras sniedz attīstīts bioekonomikas sektors. Latvija ir izrādījusi interesi par šīs nozares stiprināšanu un inovāciju attīstību, sniedzot atbalstu zaļo tehnoloģiju ieviešanai. “Fibenol” ir kas vairāk nekā tikai viens liels rūpnieciskās ražotnes projekts. Mēs redzam, ka nākotnē visai Baltijai ir potenciāls kļūt par līderi ražošanas modeļu izstrādē, neizmantojot fosilo kurināmo,” skaidro Rauls Kirjanens, “Fibenol” vairākuma akcionārs.

“Fibenol” Latvijā veidos komerciāla mēroga biorafinēšanas rūpnīcu, kas balstīsies uz patentētu un tirgū jau gatavu tehnoloģiju “Sunburst”. Tā ir tehnoloģija, kas atvieglo koksnes frakcionēšanas procesu, ļaujot >90% izejvielu pārvērst funkcionālos biomateriālos, kas var aizstāt fosilās ķīmiskās vielas rūpniecībā.

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Zināšanās balstīta bioekonomika ir viena no Latvijas izvirzītajām prioritātēm ekonomikas attīstības jomā un plānotā ražotne ir apliecinājums tam, ka varam Latvijai piesaistīt arī liela mēroga projektus, izmantojot vietējos resursus un zināšanas. “Fibenol” ražotne veicinās arī nekvalitatīvās koksnes pārstādi Latvijā, samazinot neapstrādātas koksnes eksportu un sniedzot augstāku pievienoto vērtību kokrūpniecības nozarē”.

“Fibenol” pilotprojekta ražotne tika izveidota Igaunijas pilsētā Imaverē. Šis projekts saņēma ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” atbalstu. Pašlaik kopējās investīcijas pilotprojekta ražotnē jau sasniegušas aptuveni 70  miljonus eiro, no kuriem Eiropas Savienības ieguldījums bija gandrīz 20 miljoni eiro.

“Latvijas konkurētspēja biotehnoloģiju attīstībā ir pietiekami augsta, īpaši tādās jomās kā koksnes pārstrāde. Kokrūpniecība joprojām veido nozīmīgāko daļu no Latvijas eksporta segmenta un nodrošina jaunu investīciju ienākšanu reģionos. Esam gandarīti, ka “Fibenol” savu ražotni iecerējis veidot tieši Latvijā, tādā veidā novērtējot mūsu uzņēmējdarbības vidi un valsts atbalsta iespējas. Vienlaikus apliecinot, ka arī šajā nozarē tiek veikti būtiski ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, strādājot pie jaunu globāli konkurētspējīgu produktu attīstības,” tā LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.

Plānotais projekts starptautiski izceļas ar savu lomu fosilo ķīmisko vielu aizstāšanā ar ilgtspējīgām alternatīvām, izveidojot globāli nozīmīgu lignocelulozes biopārstrādi rūpnieciskā mērogā, jo līdz šim šāda pieeja  bija izmantota tikai laboratorijās. Ar šāda projekta attīstību tiek nodrošināta iespēja ilgākā laika posmā uzglabāt oglekli no zemas kvalitātes koksnes, būtiski samazinot emisiju apjomu, kuras tiktu radītas izmantojot fosilos resursus.

“Fibenol” rūpnīcā ražotie biomateriāli sniegs ieguldījumu arī turpmāku inovāciju ieviešanā visā produktu vērtību ķēdē, radot jaunas iespējas Latvijas nozarēm, kuru mērķis ir pārorientēties no fosiliem materiāliem un kļūt videi draudzīgākiem.

Lai nodrošinātu šī projekta veiksmīgu attīstību, būtiski piesaistīt papildu finansējumu, kas mazinātu riskus. Tādēļ  papildu tradicionālajam pašu kapitālam un banku finansējumam plānots pieteikties ES inovāciju fonda grantu programmā.

Saprašanās memoranda noslēgšana starp “Fibenol” un Latvijas pusi ir ilgtermiņa sadarbības rezultāts. Līdz šim uzņēmuma pārstāvji jau ir apmeklējuši vairākas pašvaldības, potenciālās projekta īstenošanas vietas kā arī  citus iesaistītos partnerus. Memoranda parakstīšana ir nozīmīgs solis, kurš dod pārliecību visām iesaistītajām pusēm virzīties uz priekšu šī projekta īstenošanā.

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv