LNAK padomes priekšsēdes Māc. Ilzes Kuplēnas-Ewart sveiciens

Iesākšu ar prieku un pateicību!

Uzņemties padomes priekšsēža amatu prasa drosmi, bet to padara daudz vieglāku labu cilvēku atbalsts un līdzdarbība.

Esmu īpaši gandarīta par iespēju sadarboties ar savu ilggadīgo draugu un kolēģi māc. Dr. Fritz Kristbergu tagad LNAK vadībā. No padomes viedokļa skatoties, valdes sadarbība šajās pirmajās nedēļās ir bijusi teicama. Ja arī viena, otra neskaidrība radusies — tā pati par sevi saprotama, kamēr dinamika noskaidrojās. Toties piedzīvotās atklātās, un labvēlīgās attiecības ap valdes “galdu” norāda uz daudzsološu darbību nākotnē.

Tūlīt pēc 23. padomes sesijas beigām devos ceļā uz Rīgu atpūtas un draudzības atjaunošanas nolūkos.  Tur esot, man bija iespēja pavadīt laiku PBLA birojā, lai iepazītos ar biroja darbiniekiem Raiti Eglīti un Jāni Andersonu. Pateicoties iepriekšējā Latvijas vēstnieka Kanādā, Kārļa Eihenbauma atbalstam, tikos ar Valsts prezidenta kancelejas vadītāju Sarmīti Ēlerti un savu bijušo kaimiņu un kolēgu Dr Rolandu Lappuķi, viens no prezidenta padomniekiem.  Pavadījām laiku iedziļinoties pārrunās par latviešiem Kanādā un saikņu stiprināšanu ar Latviju. Visas šīs pārrunas atstāja cerīgu iespaidu.

Attiecībā uz LNAK padomi, ar prieku varu paziņot, ka statūtu komisija (Astrīde Sīle, Dr Jānis Lūsis, Viesturs Zariņš un es) ir noturējusi pirmo sēdi.  Līdz šī mēneša beigām esam paredzējuši nostiprināt plānus savai tālākajai darbībai. Saskatām šo kā fundamentālu darbu, nevis tikai esošo statūtu revidēšanu. Paredzam iesaistīt mūsu sabiedrību Kanādā pārrunās par LNAK, un par to, kā viņi vēlētos būt daļa no LNAK aprites, kā arī uzzināt no citām PBLA dalībvalstu organizācijām, kā viņi veido savu darbību. Pie šīm pārrunām piedalīsies arī padomes vice-priekšsēde Baiba Bredovska. Statūtu komisijas mērķis ir nodot jauno statūtu un darbības noteikumu projektu LNAK pilnsapulcei 2024. gadā. Tas varbūt liekas ļoti garš laika posms, toties atspoguļo paredzēto pamatīgo pieeju, kas dotu gan biedriem, gan topošiem biedriem iespēju piedalīties veidošanas procesā.

Padomes prezidijs, Baiba Bredovska, Roberts Klaiše un es esam arī atsevišķi tikušies, lai pārrunātu degpunktā esošus jautājumus.

Vēlos katram LNAK biedram, kā arī katram latvietim Ontario atgādināt, ka šogad pēc dažām nedēļām, 2. jūnijā, notiek vēlēšanas provincē.  Pašvaldību vēlēšanas notiks šo rudeni, 24. oktobrī.  Šī ir vienreizēja iespēja uzrunāt savus Ontario parlamenta kandidātus un pilsētas pārvaldes kandidātus par jautājumiem, kas mūs skar. Man ir 5. maijā sarunāta vizīte ar savu pilsētas pārvaldes pārstāvi. Tajā izcelšu iepriekšējo gadu 9. maija krievu saimes rīkotās, un noteikti Maskavas veicinātās manifestācijas Toronto, kurās no vietas plīvojis Padomju Savienības karogs un sumināta “fašisma” sakāve. Tie ir precīzi tādi paši jēdzieni un saukļi, ko Maskava tagad pielieto attiecībā uz kardarbību Ukrainā. Ne Toronto, ne arī nevienā citā pilsētā Kanādā nedrīkst turpmāk būt šāda veida Padomju Savienības godināšana.  Pateicos Matejam Kalnam par viņa sagatavoto “elevator pitch”!  Lūkosim darīt šos uzrunas punktus pieejamus katram, kas vēlas.