LNAK mājas lapas attīstība

LNAK valde aktīvi piestrādā pie mūsu mājas lapas attīstības. Pateicamies iepriekšējās valdes KLiK komitejai par iniciatīvu uzlabot LNAK digitālo komunikāciju. Visi piekrita, ka mājas lapu vajag uzlabot. Tomēr sabiedrībā izskanēja dažādi viedokļi, kā to vislabāk īstenot. Esam izvērtējuši KliK padarīto kopā ar sabiedrības komentāriem, un iztirzājuši kādi varētu būt projekta nākamie soļi. Esam uzsākuši darbu pie jaunas LNAK mājas lapas izveidošanas, kas būs mūsdienīga, kalpos Kanādas latviešu individiem un organizācijām, stiprinās mūsu saites ar Latviju, un atbalstīs Latvijas valsti.

2022.g. novembrī ārkārtas sesijā LNAK padome apstiprināja, ka:
– LNAK valde uzņems aktīvu atbildību par mājas lapas projekta tālāko attīstību
– uzstādīsim papildus web adreses, lai visiem, kam ir interese par Kanādas latviešiem varētu viegli atrast mūsu lapu. Jaunās adreses, latviansincanada un latviesikanada, un patreizējā adrese, www.lnak.org/net, nākotnē visas vedīs uz to pašu interneta vietni (“website”).
– būs īpašas sadaļas (“sections”) veltītas politikai, kultūrai un izglītībai
– piesaistīsim Kanādā dzīvojošus IT specialistus, kā arī brīvprātīgus darbiniekus, lai attīstītu mūsu vietni

Cik ātri mēs varēsim attīstīt mājas lapu un izveidot jaunās sadaļas ir darba spēka un finanšu jautājums.

Tāpēc LNAK šī gada janvārī pieteicās Sabiedrības Integrācijas Fonda (SIF) konkursam, ar mērķi piesaistīt finansējumu, kas palīdzēs mums pilnveidot interneta vietni, iedzīvināt jaunās sadaļas, un uzlabot grafisko dizaini. Martā uzzināsim, vai esam saņēmuši piešķīrumu.

Sabiedrības Integrācijas Fonds (SIF) ir Latvijas valsts administrēta programma, kas piešķir finansējumu diasporas projektiem, ar mērķi stiprināt mūsu nacionālo identitāti un saites ar Latviju. Projekti tiek izvēlēti konkursa kārtā. Patreizējā konkursā pieejamais finansējums ir 179 120 EUR. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 15 000 EUR. Viena organizācija var iesniegt ne vairāk kā divus projektu pieteikumus.

Mūsu mājas lapas attīstība notiks pakāpeniski:
– piestrādājam pie kalendāra iedzīvināšanas (starplaikā var apskatīt Latvija Amerikā sarīkojumu kalendāru mūsu esošā mājas lapā)
– veidojam viegli lietojamas onlaina formas, ar kurām organizācijas varēs:
– pievienot savu pamatinformāciju organizāciju sadaļai
– ievietot rakstus vai paziņojumus
– ielikt savus sarīkojumus pasākumu kalendārā
– saorganizēsim ziņas pa kategorijām, ieskaitot kultūru, izglītību, politiku un ekonomiku

Esam arī iecerējuši izveidot dažas pavisam jaunas sadaļas mūsu mājas lapai, kas veicinās mūsu Kanādas latviešu savstarpējo tīklošanos, kā arī stiprinās mūsu saites ar Latviju. To starpā:
– Kanādas latviešu profesionāļu datubāzi par Kanādas latviešiem, kas nodarbojas dažādās profesijās un zinātnes laukos
– jaunu sadaļu par iespējām sadarboties ar Latviju (piem. par remigrācija, prakses jauniešiem, biznesu)

Uzturēsim jauno vietni (latviansincanada, latviesikanada) paraleli esošai www.lnak.org/net lapai. Ceram tās integrēt līdz šī gada beigām. Dzīvojiet mums līdz kamēr attīstam jauno vietni, gan saturiski, gan vizuāli.

Ir svarīgi arī uzlabot mūsu digitālo tēlu. LNAK zīmols (“logo”) ir novecojis un nav piemērots digitālai komunikācijai. Vēlamies, lai mūsu mājas lapai būtu mūsdienīgs, pievilcīgs un lietotājiem draudzīgs dizains. Arī šim LNAK e-pasta apkārtrakstam (jā, tam, ko Jūs pašlaik lasāt) noderētu grafiska dizainera palīdzība. Protams arī drukātie materiāli ir vēl arvien svarīgi. Ja Jūs esat grafisks dizainers, kam būtu interese izveidot jaunu LNAK zīmolu, vai palīdzēt ar grafisko dizaini (lietojam WordPress jaunai vietnei), vai abus, lūdzu nosūtiet e-pastu uz lnak@lnak.org. Mēs tad nosūtīsim Jums sīkāku informāciju kā sevi iepazīstināt un pieteikt savu piedāvājumu. Lūdzu arī nododiet šo ziņu Jūsu draugiem un paziņām, kuri varbūt nav izlasījuši šo apkārtrakstu.

LNAK ir pieteikusi arī otru projektu Sabiedrības Integrācijas fondam, lai saņemtu finansējumu lekciju cikla nodrošināšanai dažādos Kanādas latviešu centros. Šobrīd ir plānotas septiņas lekcijas ar dažādu saturu (politika, kultūra, izklaide) dažādās pilsētās ar viesu lektoriem gan no Kanādas, gan ārpus Kanādas. Visas lekcijas būtu pieejamas plašai Kanādas latviešu sabiedrībai; tās tiks pārraidītas ZOOM. Pirmā lekcija notiks Toronto, sestdien, 25. martā 14:00 EST. Viesturs Zariņš sniegs pārskatu par pēdējās Kanādas tautas skaitīšanas datiem un Kanādā dzīvojošo latviešu līdzdalību 14. Saeimas vēlēšanās.