Kas jāzina, lai balsotu Latvijas Saeimas vēlēšanās

Jābalso!

2022. gada 1. oktobrī notiks Latvijas 14. Saeimas vēlēšanas.
LNAK mudina visus Latvijas pilsoņus, kuŗi dzīvo Kanādā, piedalīties vēlēšanās un balsot, jo mūsu balsis palīdzēs veidot Latvijas nākotni.

 Kā Latvijas Saeimas vēlēšanu sistēma darbojas:
– Saeima ir Latvijas parlaments ar 100 deputātiem, kuŗi tiek pārvēlēti ik pa četriem gadiem.
– Latvijā ir pieci vēlēšanu apgabali: Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme.
– Latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas, ir pieskaitīti pie Rīgas apgabala un balso par Rīgas apgabala kandidātiem.
– No katra apgabala tiek ievēlēts noteikts skaits, proporcionāli iedzīvotāju skaitam.
– No Rīgas apgabala šoreiz ir ievēlami 36 no 100 deputātiem.
– Politiskās partijas piesaka savus kandidātu sarakstus tajos apgabalos, kur vēlas kandidēt.
– Partijas savos sarakstos sarindo kandidātus secībā pēc svarīguma; parasti partiju vadītāji un vispopulārākie kandidāti ir saraksta priekšgalā: #1, #2, #3 u.t.t.
– Balsotājs vispirms izvēlas partiju, par ko vēlas balsot.
– Ja balsotājs jūtas īpaši pozitīvi vai negatīvi par kādu kandidātu, var pielikt krustiņu pie kandidāta, lai to bīdītu uz augšu, vai mīnusu pie kandidāta, lai to bīdītu uz leju.
– Lai iegūtu vietu Saeimā, partijai ir jāiegūst vairāk par 5% no visām nodotajām balsīm visas Latvijas mērogā.
– Partijas, kas pārsniedz 5%, saņem vietas proporcionāli viņu saņemto balsu skaitam.
– Vietas iegūst tie kandidāti, kuŗi ir sarindoti visaugstāk partijas kandidātu sarakstos, pēc tam, kad plusi un mīnusi ir pieskaitīti vai atņemti, mainot kandidātu secību.

 Kuŗš drīkst balsot:
– Latvijas pilsoņi, kuŗi ir sasnieguši 18 gadus.

 Kā balsot:
– Var balsot klātienē vai pa pastu.

 Kā pieteikties balsot pa pastu:

– Pieteikšanās periods ir no 23. jūlija līdz 9. septembrim
– Var pieteikties pa parasto pastu, pa e-pastu (ja personai ir eID un eParaksts), vai klātienē vēstniecībā Otavā.
– Pa parasto pastu vai klātienē vēstniecības adrese: Embassy of the Republic of Latvia, 350 Sparks Street, Suite 1200, Ottawa, Ontario, K1R 7S8
– Vēstniecības e-pasta adrese: consulate.canada@mfa.gov.lv (Tikai ja iesniegums ir parakstīts ar drošu parakstu – eParakstu/ eID).
– Pieteikumā ir jāuzrāda: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kopā ar fizisku vai drošu elektronisku parakstu.
– Vēlēšanu materiāli kopā ar instrukcijām pienāks pa e-pastu no 10.-16. septembrim.
– Šeit ir parauga pieteikums, ko sūtīt uz vēstniecību Otavā:

Iesnieguma paraugs balsošanai pa pastu no Kanādas

 Lūdzu ievērojiet par parakstu:

Bez paraksta pieteikums būs nederīgs.
Ja sūtat pa parasto pastu vai iesniedzat klātienē, vajag fizisko parakstu.
Ja sūtat e-pastu, vajag drošu elektronisku parakstu, t.i. “e-signature”.  Neder ieskenēts paraksts. Lai veiktu drošu e-parakstu, ir vajadzīga derīga eID.

– Kad saņemsiet balsošanas materiālus, jums tie būs jāizpilda un jānosūta pa parasto pastu, lai pienāktu attiecīgajā vēlēšanu iecirknī, kas būs norādīts balsošanas materiālos, līdz 1. oktobrim.
– No 27. augusta varēs arī reģistrēties tiešsaistē (online) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv vai portālā www.latvija.lv. Lūdzu ievērojiet, ka, ja reģistrējaties tiešsaistē, tad arī tajā gadījumā vajadzēs vai nu drošu e-parakstu, vai Latvijas bankas kontu ar internetbankas pieslēgumu. Reģistrējoties tiešsaitē, balsošanas materiāli pienāks pa e-pastu, un balsošana notiek pa parasto pastu, ne onlainā.
– Ja vēlētājs ir pieteicies balsot pa pastu, bet vēlāk izdomā, ka tomēr vēlas nobalsot klātienē kādā iecirknī balsošanas dienā, tad tā drīkst darīt.

Balsosana pa pastu 4 augusts

 Kā balsot klātienē:

– Var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārzemēs.
– Kanādā ir apstiprināti 4 vēlēšanu iecirkņi: Otava, Montreala, Toronto un Vankuvera.
– Lai balsotu klātienē, ir jāuzrāda vai nu derīga Latvijas pase, vai Latvijas pase, kurai derīguma termiņš beidzās no 2020.g. 1. marta*, vai derīga Latvijas eID kartiņa.  

 Vēlreiz skaidrības dēļ:

  • Ja balso pa pastu:
    – Ja piesakās pa pastu (“snail mail”), nav vajadzīga derīga Latvijas pase; pietiek ar personas kodu.
    – Ja piesakās klātienē Latvijas vēstniecībā Otavā, nav vajadīga derīga Latvijas pase; pietiek ar personas kodu.
    – Ja piesakās sūtot e-pastu, vajag derīgu Latvijas eID kartiņu un drošu e-parakstu.
    – Ja piesakās tiešsaistē, vajag derīgu Latvijas eID kartiņu ar drošu e-parakstu, vai Latvijas bankas kontu ar internetbankas pieslēgumu.
  • Ja balso klātienē 1. oktobrī, vajag derīgu Latvijas pasi, vai Latvijas pasi, kurai derīguma termiņš beidzās no 2020.g. 1. marta*, vai derīgu Latvijas eID kartiņu.

 Kur vēl meklēt informāciju par balsošanas procesu:
– PBLA (Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības) izveidotajā JĀbalso mājas lapā: https://jabalso.lv/ka-balsot/
– Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas/balsosanas-iespejas-arvalstis

Par kuŗu partiju un kandidātiem balsot? Kur iegūt informāciju?
Būsim informēti balsotāji! Ir un būs dažādi veidi, kā izglītoties. Jo vairāk mēs katrs kritiski lasām, skatāmies un sekojam masu medijiem, un sarunājamies viens ar otru, jo inteliģentāk mēs varēsim nobalsot. Būs tiešraides debates un diskusijas, ko rīkos gan PBLA, gan atsevišķas PBLA dalību organizācijas (LNAK, ALA, ELA, LAAJ, DKLA, KLK), gan Latvijas masu mediji. LNAK ziņos par šīm iespējām savā mājas lapā www.lnak.net, kā arī LNAK Facebook lapā https://www.facebook.com/latviancanadians.

 Informācijas avoti:
– Visa oficiālā informācija ir atrodama centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: www.cvk.lv
– Tur atrodama detalizēta informācija par kandidātiem https://sv2022.cvk.lv/pub/kandidati; var apskatīt katra kandidāta iesniegto informāciju, ieskaitot politisko partiju, apgabalu kur kandidē, dzimšanas gadu, izglītību, darba pieredzi, financiālo stāvokli u.t.t.
– Tajā pašā lapā var iegūt informāciju par katru partiju un izlasīt tās partijas oficiālo platformu.
– www.cvk.lv ir publicēta pilnīga informācija par kandidātu sarakstiem

 – PBLA izveidota īpaša interneta mājas lapa Saeimas vēlēšanām: www.jabalso.lv.
– Tur atrodama gan detalizēta, gan vienkāršota informācija par balsošanas procesu.
– Tur tiek sakopoti informatīvi raksti no citiem avotiem.
– Tur ir informācija un linki PBLA rīkotajām debatēm, kas notiks 31. augustā, 7. septembrī un 14. septembrī.

Informēsimies un balsosim!

JĀbalso!

* Šis raksts ir mainīts no oriģinālā, jo Saeima otrdien, 30. augustā, ārkārtas sēdē galīgajā lasījumā pieņēma Iekšlietu ministrijas
(IeM) izstrādātos grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz, ka Latvijas
pilsoņi, kuriem personu apliecinošu dokumentu derīguma termiņš ir beidzies no 2020. gada 1.
marta, varēs piedalīties Saeimas vēlēšanās.