Kanadas latviešu skolu skolotāji gatavojas 2023./2024.g. skolas gadam

Neticam, ka jaunais skolas gads ir jau sācies. Latviešu skolas Otavā un Montrealā jau iesāka savu skolas gadu 10. septembrī un Edmontonā, Hamiltonā un Toronto latviešu skolas un neklātienes ğimnazija iesāka savu darbību 16. septembrī. Bet, lai gatavoties jaunajam skolas gadam, skolotāji pat vasarā sāka savu darbu apmeklējot kursu Latvijā un semināru Toronto.

Četri skolotāji no Kanadas apmeklēja Latviešu valodas ağentūras (LVA) rīkotos diaspora skolotāju kursus no 11. līdz 13. jūlijam atpūtas kompleksā “Turbas” Ogres novadā. Es tos apmekleju tikai pirmā dienā, lai satiktos ar LVA vadību un mūsu skolotājiem.

2023 09 09 skolotaju seminars Latvija

No kreisās: Elita Pētersone (Toronto), Kaspars Reinis (Otavas skola) , Baiba Bumbiere (Montrealas skola), Laura Hofmane (Otavas skola) un Zane Vendelina (Edmontonas skola).

Trijās dienās skolotāji daudz ko ieguva no valodas speciālistiem un ir ieteicams vismaz vienam skolotājam no skolas tos apmeklēt, lai varētu dalīties ar iegūtām zināšanām savās skolās.

Šoreiz LNAK seminārs Kanadas latviešu skolotājiem tika rīkots skolas gada sākumā, lai jau šogad varētu pielietot jaunos iegūtos mācības metodes savās skolās. Seminārs notika 9. septembrī, Latviešu Centrā Toronto. Piedalījās 14 klātienē un 4 ar Zoom palīdzību. Pēc atklāšana un iepazīšanās, Linda Maruta Kronberga runāja par to, kā viņa māca latviešu valodu skolēniem no bērnu dārza līdz vecākām klasēm lietojot dziedāšanu un kustības kā mācību līdzekļus. Linda vairākus gadus mācija Toronto latviešu biedrības sestdienas skolā kā ari Montesori skolā. Linda lika mums klātesošiem tēlot skolēnus, un piedalīties ar dziedāšanu un kustībām. Tad Katrīne Kraulis no Montrealas runāja par to, kā veidot tekošu valodu otrās valodas klasēs. Katrīne Kraulis ilgus gadus ir mācījusi angļu valodu kā otro valodu (ESL) un viņa deva mums daudzus piemērus, kā uzlabot un mudināt skolēnus runāt latviešu valodā. Diemžēl,tagad skolēni mācās latviešu valodu kā otro valodu, jo tā netiek lietota ikdienā mājās. Mums kaut kā jāuzrunā vecākus, lai viņi nāk palīgā un lai runā ar saviem bērniem latviski. Pēc garšīgam pusdienām, Elita Pētersone pastātīja par PBLA Izglītības izveidoto mācību materiālu meklēšanas līdzekli “Sietiņš”. To var lietot skolotāji un vecāki (www.sietins.lv). Tas atvieglina skolotājiem atrast piemērotus mācību materiālus saviem skolēniem. Baiba Bumbie, Montrealas skolas jaunā pārzine, tad pastāstīja par vasarā gūto LVA rikotā diaspora skolotāju kursos. Uzsvars bija uz to, kā saglabāt latviešu valodu daudzvalodīgā vidē. Visvairāk skolotāji bija no Eiropas. Kaut gan skolēniem un vecākiem ir vieglāk aizbraukt uz Latviju, tomēr arī viņiem ir liels izaicinājums pierunāt vecākus lai runā mājās latviski. Pēc Baibas ziņojuma, Lauma Mikelšteina parādīja mācības līdzekļus ko Pauls Legzdiņš ir izstrādājis ğimnazistiem, ko viņš pasniedz attālināta ğimnazijā piektdienas vakaros. Pauls bija pievienojies caur Zoom lai atbildētu uz jatājumiem. Pagājušā gadā ğimnaziju apmeklēja 16, pāri pat no ASV. Viņš arī piedāvāja pārsūtīt šos materiālus visiem skolotājiem, kuri tos vēlējās lietot. Tad caur Zoom, pievienojās Māra Pelēce, vasaras vidusskolas “Kursa” direktrise, lai pastāstītu par “Kursu” un aicināja skolēnus, kuri absolvē pamatskolu, atbraukt uz rietuma krastu un pamācīties “Kursā”. Dienas beigās skolotāji pārrunāja ko un kā katrs māca savās skolās, kādi ir viņu izaicinājumi, un nāca pie slēdziena, ka ir jauki satikties un smelt iedvesmi turpināt darbū audzinot mūsu latviešu bērnus un jauniešus.

Jāpateicas par financiālo atbalstu semināra rīkošanai Latviešu valodas aģentūrai no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde’’.

Ja vēlaties pierakstīt savus bērnus vai mazbērnus kādā no latviešu skolām Kanadā, lūdzu stājaties sakaros ar skolas pārzinēm/direktorim.

Edmontonas skola: Zane Vendelina (zanegara@gmail.com)

Hamiltonas skola: Baiba Bredovska (embra.br@cogeco.ca)

Otavas skola: Kaspars Reinis (kaspars.reinis@gmail.com)

Montrealas skola: Baiba Bumbiere (baiba.bumbiere@gmail.com)

Toronto biedribas sestdienas skola: Ilze Maksina (ilzemaksina@gmail.com)

Toronto ğimnaazija: Edgars Kiršs (kirss@sympatico.ca)

Elita Pētersone, LNAK Izglītības nozares vadītāja

skolotaju seminaru dalibnieki

Semināra dalībnieki: pirmā rindā no kreisas I. Bertovska, I. Goba, D. Veinberga, M. Zubāne, Lauma Mikelšteine, E. Pētersone, K. Sukse, V. Kūlnieks. Otrā rindā R. Klaiše, K. Kraulis, L. Kronberga, B. Bumbiere. Iztrūkst I. Maksiņa, Z. Mikelšteine un Zoom dalībnieki D. Briede, B. Bredovska, P. Legzdiņš, M. Pelēce.