2024.g. Diasporas atbalsta projektu konkurss; pirmais pieteikšanās termiņš 26. februāris

Ir izsludināti diasporas organizāciju un vēstniecību atbalsta projektu diasporai pieteikšanās termiņi 2024. gadā plānotajiem projektiem:

  • 2024. gada 26. februāris projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2024. gada 15. marta līdz 31. decembrim;

  • 2024. gada 13. maijs projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2024. gada 13. jūnija līdz 31. decembrim;

  • 2024. gada 1. oktobris projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2024. gada 1. novembra līdz 31. decembrim.

Realizējot Diasporas likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, Izvērtēšanas komisija ir noteikusi 2024. gada diasporas projektu prioritātes:

  • Pasākumi nacionālās identitātes stiprināšanai, tostarp latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana diasporā.

  • Diasporas pasākumi pilsoniskās un politiskās līdzdalības un sadarbības ar Latvijas valsts pārvaldi veicināšanai.

  • Pasākumi remigrācijas veicināšanai.

  • Pasākumi diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības attīstībā un zināšanu pārnesē.

Projektu konkursā var iesniegt ārpus Latvijas reģistrēta diasporas organizācijas, kurām ir oficiālas biedrības vai juridiskas personas statuss mītnes valstī, un tai ir savs norēķinu konts kredītiestādē, un tā veic ar diasporu saistītas aktivitātes.

Ministrijas finansiālais atbalsts vienam Projektam nepārsniedz 10 000,00 eiro.

Projekta īstenotājs var piesaistīt papildu finansējumu no citiem finanšu avotiem, bet projekta īstenotājs nedrīkst iekasēt dalības maksu no Projekta mērķa grupas. Projekts ir jāīsteno, negūstot peļņu.

Lūgums Kanādas latviešu organizācijām kontaktēties ar Latvijas Republikas vēstniecību Otavā. Tas nepieciešams, lai vēstniecības vai pārstāvniecības varētu savlaicīgi izskatīt diasporas organizāciju sagatavotos projektus un iesniegt tos Ārlietu ministrijā līdz izsludinātajiem termiņiem.

Detalizēta informācija par pieteikšanos diasporas atbalsta projektiem un Ārlietu ministrijas 2024. gada 8. februāra ĀM Diasporas projektu izvērtēšanas komisijas sēdē apstiprinātajā “Diasporas atbalsta projektu konkursa nolikumu 2024. gadam” atrodama Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē (sadaļā “Pieteikšanās diasporas atbalsta projektiem”): https://www.mfa.gov.lv/lv/pieteiksanas-diasporas-atbalsta-projektiem.

Informatīvi semināri par projektu sagatavošanu notiks:

  1. gada 13. februārī plkst. 19.00 pēc Latvijas laika

 

  1. gada 15. februārī plkst. 10.00 pēc Latvijas laika

 

  1. gada 15. februārī plkst. 20.00 pēc Latvijas laika