Ieskats 2024.g. LNAK gadskārtējā biedru pilnsapulcē

Sestdien, 6. aprīlī LNAK biedri pulcējās  klātienē Kanādas latviešu centrā Toronto un Zoom.  Dienas kārtības galvenie punkti bija LNAK valdes un PBLA pārstāvju un revīzijas komisijas ziņojumi, Eiropas Kustības Latvijā prezidenta Andra Gobiņa Zoom prezentācija par Latviju un Eiropas parlamentu, un pārrunas un balsojumi par proponēto jauno LNAK statūtu atsevišķiem punktiem.