Domājot par mieru un pieminot kritušos

Latvieši piedalās piemiņas sarīkojumā pie Kaŗa pieminekļa Otavā 11. novembrī Saulainā 11. novembŗa rītā ar mātes austo Nīcas lielo lakatu uz pleciem devos pildīt pienākumu no Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) nolikt pateicības vainagu Kanadas galvaspilsētā pie Kaŗa pieminekļa. Tur pulcējās kaŗa veterāni, Kanadas armijas pārstāvji, Kanadas premjērministrs, Lielbritānijas karaļa ģenerālgubernātors, diplomāti un arī organizāciju …

Domājot par mieru un pieminot kritušos Read More »