Solidarity Through Song and Dance – Otavas Rotaļa atkal dejo!

Ar lielu prieku ziņojam, ka deju kopa Otavas Rotaļa atkal dejo! Pēc kovida pandēmijas mazā latviešu sabiedrība Otavā bija sanākusi, lai kā koris gatavotos Latvijas 2023.g Dziesmu un deju svētkiem. Dēļ tā ka vairāki dejotāji nolēma pievienoties koristu aprindām, bijas radusies situācija, kad trūka dejotāji, kas nāktu uz tautas deju mēģinājumiem. Šobrīd notiek gatavošanās Toronto  dziesmu un deju svētkiem, kas bez dejām būtu grūti iedomajamas, un mums ir prieks, ka Otaviešiem tomēr ir izdevies apkopot dejot gribētājus uz dejošanas mēģinājumiem.

Mūsu lielais mērķis, kas mūs virza mācīties jaunu repertuāru: Toronto Dziesmu svētkos šī gada jūlijā notiks tautas deju lieluzvedums, kurā Otaviešu Rotaļa, kopā ar Montreālas un North Bay dejotājiem ir iecerējusi varbūt pat 8 pāru dejas nodejot, parasti mums ir četri pāri.

Šķēršļu ir daudz – ir nepieredzējuši dejotāji, kam jāapgūst polkas solis un dejotāja stāja. Ir arī tautas tērpi jāmeklē.

Bet nosplīpētas dejas mēs jaunajā sastāvā rādīsim Otavas publikai 2. marta sarīkojumā Solidarity Through Song and Dance. Pati kulminācija dejotājiem būs kopā ar ukraiņu dejotājiem no Svitanok grupas nodejot Ačkupu. Te mēs katrs latviešu dejotājs uzlūgsim pārī ukraiņu dejotāju, un kopā nodejosim astoņpāru deju Ukrainai veltītam līdzekļu vākšanas sarīkojumā.

Caur tautas dejām, mēs mūsu kopīgās vērtības parādam – pašcieņu, respektu vienam pret otru, brīvības mīlestību. Latvieši un ukraiņi Otavā, kā arī visi apmeklētāji, rāda, ka darbs dara darītāju. Nevis sēdēt malā un sapņot, bet lietot tās spējas un spēkus kas mums ir, lai padarītu labu. Aicinām arī jūs nākt mums palīdzēt.
Biļetes vēl ir nopērkamas, arī ziedojumus vēl var nodot: https://tervete.org/products/song-dance-fundraiser-2024