Sestdien, 15. oktobrī KLCT: Latviešu daiļamatnieku savienība piedalās “Ontario Culture Days”

Latviešu tekstiliju un adīšanas tradīcijas plašai publikai

Kopš 1953. gada Kanādā darbojas Latviešu Daiļamatnieku Savienība, kuras mērķis ir ne tikai saglabāt tautas mākslu un tautastērpus, bet arī nodrošināt šo tradīciju nodošanu nākamajām paaudzēm.

Latviskās daiļamatniecības tradīcijas uz Kanādu atveda latviešu trimdinieki, kuriem bēgot no Padomju okupācijas Otrā pasaules kara laikā līdzi bija bagāts daiļamatniecības zināšanu pūrs. Jau gadu desmitus Kanādas latviešiem ir iespēja mācīties šīs no paaudzes paaudzē mantotās prasmes un paņēmienus.

Kanādas Latviešu Daiļamatnieku Savienība turpina divas reizes mēnesī sanākt kopā Kanadas Latviešu Centrā Toronto. Šajās tikšanās reizēs ir iespēja apgūt visas latviešu tekstiliju technikas. Interesentiem ir iespēja mācīties adīt dūraiņus un zeķes, apgūt dubultās adīšanas techniku, tai skaitā slavenās latviešu pīņu adīšanu un pērlītēm rotātus adītus maučus vai dūrgalus.

Aušanas meistares māca jostu un prievīšu aušanu (ieskaitot celaiņu aušanu) kā arī aušanu stellēs. Izšūšanas nodarbībās tiek apgūts krustdūriens, izvilkuma darbi, krāsainie izšuvumi un citi dūrieni.

Kultūras dienu ietvaros apmeklētājiem būs iespēja redzēt dažus no šiem paņēmieniem, ko demonstrēs tautas tērpos tērpti dalībnieki.

Viesiem pašiem būs iespēja izmēģināt technikas.

Vizītes ietvaros būs iespēja aplūkot senmantu krājuma kolekciju, kā arī dzirdēt latviešu sestdienas skolas bērnus spēlējam latviešu tautas instrumentu – kokli.

Būs iespējams arī iegādāties etnogrāfiskus latviešu tekstilizstrādājumus.

LNAK