Pateicība Latvijas valsts prezidentam Egilam Levitam

Viņa ekselencei,
Valsts Prezidentam Egilam Levitam:

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā vārdā izsaku Jums vislielāko pateicību par Jūsu kalpošanu Latvijas Valsts Prezidenta amatā.  Jūsu goda pilnā amata laikā Latvijas tēls pasaulē ir darīts jo spožāks un cienīgāks.  Sevišķi no latviešu diasporas perspektīva, pateicamies par Jūsu izpratni par latviešu dzīvi ārpus tēvzemes.  Jūsu amatā, un sevišķi Jūsu personā, latvieši visā pasaulē ir izjutuši latviešu dvēseles vislabākās tieksmes.

Mēs arī atzīstam, ka Jūsu kundze Andra Levite ir bijusi Jums stiprums, atbalsts un padomniece.  Mēs viņai izsakām sirsnīgu pateicību.

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā vārdā, novēlam Jums un kundzei tikai vislabāko Jūsu nākotnes gaitās.

Patiesā cieņā,

Dr Fritz Traugott Kristbergs
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā valdes priekšsēdis