Neatkarības atjaunošanas diena ar Melngaili un Skandu

Skandas koncerts 4. maijā Latviešu Centra Toronto

Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, latviešu mūzikas ansamblis “Skanda” savā koncertā piedāvāja Emiļa Melngaiļa daudzinājumu 150. g. jubilejas zīmē. Tērpušies tautas tērpos, pie balti klāta galda Skanda godā cēla dziesmu klāstu no dāžādiem Melngaiļa darbības posmiem—gan dziesmas kā tās skanēja no teicējiem, gan pazīstamas kora dziesmas, gan pašu darinātas apdares. Tā bija iespēja uz mirkli apstāties un apbrīnot viena cilvēka milzīgo devumu savai tautai.

Šogad aprit 150 gadu Emilim Melngailim, latviešu visražīgākam tautas melodiju pierakstītājam, kurš piedzima 1874. gada 15. februārī Igatē Vidzemē. Melngailis viens pats savāca 5,000 melodiju un viņu atceramies kā folkloristu, kordiriģentu, dziesmu svētku virsdiriģentu, komponistu un savā laikā arī kā lielu šahistu. Daudzpusīgs un spējīgs viņš bija visdažādākās dzīves jomās. Sava mūža laikā (1874–1954) piedzīvojis arī Latvijas vēstures laimīgākos un traģiskākos pagriezienus.

Melngailis ir cilvēks, kas ar savām pūlēm atstājis dziļas pēdas mūsu kultūrā un izpratnē. Nav bijuši dziesmu svētku bez viņa darbiem turpat vai simts gadus. Arī nākotnē dziesmu svētki nav iedomājami bez viņa darbiem. Tieši viņa darbi ir starp visiemīļotākām latviešu kora dziesmām—to starpā Jāņuvakars un Tumša nakte, zaļa zāle, kas skanēs arī šovasar Toronto dziesmu svētku kopkora koncertā.

Ansambli vada Jānis Beloglāzovs, kurš savas muzikālās gaitas uzsāka Otavā 1970. gados, kur viņš dziedāja, un vēlāk vadīja vietējo kori. Mūziku izstudējis Otavas unJorkas universitātēs, mācījies arī Toronto Karaliskajā konservatorijā. Visa Jāņa muzikālā un latviskā izaugsme notikusi tepat Kanādā trimdas koros, skolās un nometnēs.

Jānis ir arī liels autodidakts—daudz lasījis un pētījis pašplūsmē. Tie, kas pie viņa dziedājuši arvien priecājas par atjautīgiem stāstījumiem, kas pavada apmācības. Tie neizpalika arī šajā koncertā. Par katru dziesmu Jānis pastāstīja kaut ko interesantu—arī to, ko Melngailis pats bija rakstījis, kas reizēm bija ar krietnu humora piedevu, Viens piemērs—mēs būtu bez dziesmas “Nebrauc tik dikti”, ja Kurzemes piekrastē ratos braucot teicēja nebūtu dziedoši Melngailim aizrādījusi, ka nevajag “braukt tik dikti”. Ar lasījumiem koncertā piedalījās Rasma Gaide, kas pievienojās 12 dziedātāju pulkam.

Arī šajā koncertā, Jānis bija ne tikai diriģents, bet arī teicējs, programmas sastādītājs, dziesmu aranžētājs un komponists. Bija vairākas apdares, kuras izveidojusi Skanda kā ansamblis mēģinājuma procesā improvizējot un pielāgojoties dotajām melodijām.

Skanda sevi dēvē par latviešu mūzikas ansambli, jo viņi nedarbojas tikai kā folkloras grupa vai vokālais ansamblis, bet balstās uz tautas mūzikas pasniegšanu un pētīšanu. Ansamblis dzied gan bez pavadījuma, gan ar instrumentāliem pavadījumiem. Viņus motivē dziedātprieks un vēlēšanās iedziļināties senču mantojumā.

Koncerta sākumā Jānis pieminēja, ka mums latviešiem sen bijusi tradicija atzīmēt komponistu jubilejas ar koncertiem, kuru sagatavošana parasti prasījusi vismaz gadu. Tādi trimdas laikā notika Toronto vairākkārt—Melngailim 100 gadu jubileju atzīmēja ar tā laika visu pastāvošo Toronto koŗu līdzdalību.

Koncertā mijās tautas daudzbalsības piemēri (Rāmi, rāmi padziedāju), labi pazīstamas kopdziesmas (Nebrauc tik dikti, Māte savas meitas sauca), sieviešu dziesmas, talkas dziesmas un gadskārtu dziesmas no dažādiem Latvijas novadiem. Visas dziesmas bija no trīm Melngaiļa savāktiem krājumiem – Korsa, Maliena un Vidiena. Tāpat bija Jāņa Beloglāzova apdares, kā arī viena, kuru daudzi pazīst no jaunatnes dziesmu svētku laikiem Imanta Mežaraupa apdarē (Ko gaidīji, sērdienīte).

Ansamblis nodziedāja arī vienu no Melngaiļa oriģināliem skaņdarbiem—Āži bļāva aplokā.

Koncerts noslēdzās ar trim ļoti pazīstamām kopdziesmām Emiļa Melngaiļa apdarē—Tumša nakte, zaļa zāle, Lokatiesi, mežu gali un Pūt, vējiņi (kura citādāka nekā koros dziedātā Jurjānu Andreja variants). Tās ir dziesmas bez kurām grūti iedomāties kādi mēs šodien būtu kā latvieši.

Labi apmeklētais koncerts notika Latviešu Centra Toronto Kursas zālē. Klausītāji Skandas sniegumu uzņēma ar siltiem aplausiem un priecājās par iespēju būt kopā šajā zīmīgajā dienā.