LNAK priekšsēdis Rīgā tiekas ar Kanadas vēstnieku Latvijā

Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) priekšsēdis Dr. Fritz Traugott Kristbergs 16. februārī Rīgā satikās ar Kanadas vēstnieku Latvijā Brian Szwarc un vēstniecības pirmo sekretāru David Pooler, lai pārrunātu sadarbību ar latviešu diasporu Kanadā un veicinātu arvien ciešas saites starp
Kanadu un Latviju.

Sēde notika Kanadas vēstniecībā 20/22 Baznīcas ielā, Vecā Sv. Ģertrūdes staltā torņa paēnā. Kristbergs bija arī pieaicinājis Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības (PBLA) izpilddirektoru Raiti Eglīti piedalīties sarunās, lai vēstnieku Szwarc pilnīgāk informētu par PBLA darbību.

Sarunas galvenie temati bija Kanadas loma NATO “Enhanced forward presence battle group”, kuŗu drīz paplašinās bataljona lielumā. Sakarā ar Latvijas iekļaušanas NATO 20. gadadienu 29. martā PBLA valdes ietvaros 13. jūnijā notiks īpašs seminārs par Latviju un NATO. PBLA aicināja vēstnieku Szwarc piedalīties semināra norisē.

Citi temati bija par diasporas dzīvi Kanadā, kā turpmāk veicināt produktīvu komūnikāciju un sadarbību starp PBLA un Kanadas vēstniecību plašākā kultūrālā un ekonomiskā jomā.

LNAK priekšsēdis Kristbergs uzdāvināja vēstniekam Szwarc Kanadas latviešu komponistu skaņdarbu mūzikas CD: “Canadian Amber”, un 2 CD ar Tālivalda Ķeniņa kompozicijām, ko bija piegādājis PBLA Kultūras fonda un padomes priekšsēdis Juris Ķeniņš.

Fritz Traugott Kristbergs
LNAK valdes priekšsēdis