LNAK piešķir atzinības un nopelna rakstus

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā ar atzinības rakstiem pasaka paldies Kanadā dzīvojošiem sabiedriskiem darbiniekiem, kuri brīvprātīgi un nesavtīgi ir strādājuši latviešu sabiedrības labā.

Šogad LNAK Atzinības raksti  par brīvpratīgu un nesavtīgu darbu Latviešuu sabedrības labā tika pasniegti:

Andrim Ķesterim – bijušajam LNAK valdes prezidentam;

Uģim Lāmam  – sabiedriskam darbiniekam Otavā un Montreālā; viņa fotogrāfijas var redzēt laikrakstā “Latvija Amerikā” un arī citos izdevumos;

Norai Pulciņai – sabiedriskai darbiniecei Hamiltonā;

Vijolītei Alksnis – sabiedriskai darbiniecei Hamiltonā;

Edmontonas Latviešu biedrībai ‘’IMANTA”;

Lienei Sestulei –  sabiedriskai darbiniecei Kaledonā.

Pēterim Braunam – LNAK 22. Padomes priekšsēdētājam

LNAK Izglītības nozare piešķīra nopelna rakstus sekojošiem latviešu skolu absolventiem Kanadā:

Toronto Latviešu biedrības sestdienas skolas absolventiem: Veronikai Boičukai, Krišjānim Boičukam, Kristophers Kness, Emilia Kness.

Hamiltonas latviešu skolas absolventiem: Markusam Legzdiņam, Anetei Rasai, Naomi Eglītis, Stellai Ludvik-Pitkin, Zīlei Eglītis, Katrīnai Eglītis.

LNAKLNAKLNAKLNAK

LNAKLNAK