Atbalstiet LNAK

Katrs Jūsu ziedojums palīdz nodrošināt Kanādas latviešu sabiedrības nākotni! LNAK pateicas par katru ziedojumu, mazāku vai lielāku.

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā (LNAK) ir latviešu centrālā bezpelņas organizācija kura ir inkorporēta pēc federālās valsts noteikumiem ar mērķi atbalstīt latviešu sabiedrību Kanadā un Latvijā.

Lūdzu atbalstiet LNAK ziedojot bez nodokļu kvītes. Ziedojums iet tieši vispārējai globālai LNAK darbībai. Čeki rakstāmi uz “LNAK” vai arī varat noziedot LNAK kontā Northern Birch kreditsabiedrībā. Pašlaik vispārējā darbība skaitās bezpelņas bet ne labvēlības (charity) aktivitāte.

Ja vēlaties ziedot tieši kultūrai un izglītībai, lūdzam ziedot LNAK Izglītības un Kultūras Fondam (LNFC Educational and Cultural Fund). IKF ir labvēlības (charitable) statuss bet patreizējais mandāts nesedz LNAK vispārējo darbību.

Tuvāku paskaidrojumu varat saņemt kontaktējoties ar LNAK biroju.

Atstāj testamentāru novēlējumu LNAK

Lai turpinātu stiprināt Latvijas neatkarību, atbalstītu Latvijas intereses un veicinātu latviešu sabiedrību, aicinām atbalstīt LNAK ar testamentāru novēlējumu!

Kad esat atcerējuši savus tuviniekus, lūdzu, apsveriet iespēju savā testamentā daļu novēlēt LNAK (Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā).

Kopš dibināšanas 1948. g. LNAK mērķis ir cīnīties par Latvijas neatkarības atjaunošanu un uzturēšanu un arī latviešu kultūras saglabāšanu. Visas LNAK darbības jomas – polītika, kultūra, izglītība, sports, aprūpe un citas ir ieņēmušas nozīmīgas lomas latviešu sabiedrībā pagātnē. Ir jādara viss lai LNAK arī būtu tik pat gaiša nākotne.

Atstātā daļa testamentā LNAK ir paliekošs atgādinājums par Jūsu latvisko mantojumu.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā atstāt ieguldījumu LNAK nākotnē, izmantojot dāvanu savā testamentā, sazinieties ar savu advokātu.

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā – visiem latviešiem no krasta līdz krastam.