Toronto Dievturu Burtnieku saime

Visa pirmcēlonis ir Dievs. Dievs ir viens. Dievs nav ne redzams, ne dzirdams — viņš ir visa garīgā būtība, it kā aizslēpies aiz dabas, kurā mēs varam apjaust un pētīt Dieva likumus. Vienīgais, ko cilvēkam Dievs var dod tiešā veidā, ir padoms, doma. Dieva materiālā izpausme ir caur viņa sievišķo pusi — caur Māru. Māra — tā ir …

Toronto Dievturu Burtnieku saime Read More »